Achaibersing: genomen besluiten regering statistisch onderbouwd

GFC NIEUWSREDACTIE- “Ik durf te zeggen dat als er in het bestuur van het land kwalitatief goede besluiten genomen worden dat daar altijd gedegen statistieken aan ten grondslag hebben gelegen, waardoor analyses en inzichten mogelijk werden.”

Aan het woord is de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing. De minister deed op 28 januari de opening van het Users-Producers Seminar dat werd georganiseerd door de Commissie voor de Statistiek (Comstat) organiseerde op 28 januari in samenwerking met de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS)

De opdracht is aan Comstat en ABS om te gaan voor betrouwbare en voor een ieder toegankelijke statistieken. “De Commissie en het ABS zijn samen immers respectabel onderdeel van het ministerie van Financiën en Planning dat ik mag leiden. Maar de belangrijkste reden waarom ik graag deze opening verricht, is omdat het gebruik van statistieken zoveel waarde toevoegt aan alles wat wij doen. Statistieken liggen ten grondslag aan elke analyse en op elk vakgebied in onze moderne samenleving,” haalde Achaibersing aan.

Achaibersing: “Ik durf te stellen dat als er in het bestuur van het land goede besluiten genomen worden, dat daar altijd gedegen statistieken aan ten grondslag hebben gelegen. Laat mij een stap verder gaan en dit anders formuleren. Ik ben er heilig van overtuigd, dat als in de voorbije tien jaren, de cijfers en statistieken van het ABS, de CBvS, het SPS en Financiën serieus waren genomen, ons land niet in de moeilijke positie zou verkeren, zoals we die vandaag meemaken”, aldus de minister.

Hij vervolgde: “Ik heb grote waardering voor het seminar, want het raakt de kern van de wederopbouw van ons land, namelijk, sterke instituties waar wij ook in de toekomst op kunnen bouwen. En ik spreek waardering uit voor het werk dat het ABS, maar ook alle andere producenten van statistieken elke dag trouw uitvoeren, en waar wij, bestuurders groot belang bij hebben. Sterk en rechtvaardig beleid zal altijd gestoeld zijn op goede statistieken en correcte analyses. Goed bestuur zal altijd gestoeld zijn op dit fundament van degelijke statistieken. Ons land kent sinds 2002 een Statistiekwet.”

Volgens de minister is het herstel van Suriname het beste gediend als wij beleid voeren op basis van feiten, en niet op basis van politieke motieven. “Of anders gezegd, ik ben evenals u, vóór evidence based policymaking, en tegen policy based evidence making. Wij staan op het punt om het Crisis- en Herstel Plan (CHP) uit te voeren. In de afgelopen maanden is dankbaar gebruik gemaakt van tal van statistische gegevens, om te analyseren, voorstellen te ontwikkelen, en uiteindelijk het plan tot stand te brengen en door te rekenen.”

Mede dankzij die grote hoeveelheid aan betrouwbare informatie, is het CHP volgens de minister tot stand gekomen “en kunnen wij vertrouwen hebben in de richting die daarin uitgezet wordt. Weest u verzekert van mijn waardering en steun voor het belangrijke werk dat u verzet. Ik hoop de conclusies en aanbevelingen uit dit seminar van u te ontvangen en met u te bespreken, zodat ik uw werk kan blijven steunen”, aldus de Financiën-topman.