fbpx

Accreditatie hbo-opleiding Bachelor in International Tourism & Leisure Management van Hogeschool ABC

In het kader van de wettelijke nationale accreditatieplicht in het hoger onderwijs heeft het bestuur van Hogeschool ABC de accreditatieaanvraag Toets Nieuwe Opleiding (TNO) voor de opleiding Bachelor in International Tourism & Leisure Management (BITLM) op 30 november 2018 ingediend bij het NOVA.

Op 19 maart vond de visitatie voor de BITLM-opleiding plaats onder leiding van een panel van het NOVA, waarbij de opleiding getoetst werd aan de hand van de onderwerpen en de standaarden uit het Toetsingskader. Vervolgens heeft het visitatiepanel op 1 mei een positief advies geformuleerd.

De accreditatieraad zal binnenkort een besluit moeten nemen over het door het visitatiepanel samengesteld adviesrapport.

De nieuwe Bachelor in International Tourism & Leisure Management (BITLM) opleiding is uniek voor Suriname en heeft drie afstudeerrichtingen, namelijk International Travel & Tourism Management (ITM), International Event and Leisure Management (ILM) en Tourism Policy and Planning (TPP). Het onderwijsprogramma is afgestemd op het Nationaal Strategisch Toerisme Plan van Suriname.

BEKIJK OOK
U.S. SOUTHCOM doneert medische - en schoolbenodigdheden aan Apoera als onderdeel van Operatie Gran Mati

De opleiding richt zich op de strategische ontwikkeling van toerisme en de creatieve industrieën van ons land.

Na de BITLM-opleiding kan de student enkele van de onderstaande beroepen uitoefenen:
– Airline & Airport Manager
– Leisure & Hospitality Executive
– Project & Event Manager
– Tourist Product Manager
– Toerisme beleidsmaker
– Travel Consultant
– Travel Planner / Coördinator