Access permit voor verbetering automatiseringsproces Havenbeheer

Havenontwikkeling is dynamisch en om gelijke trend te houden met deze dynamiek, zijn de havenprocessen geautomatiseerd. Om verder inhoud te geven aan het automatiseringsproces is de access permit (AP) geïntroduceerd. Dit is een digitale toestemming om toegelaten te worden tot de havenfaciliteiten.

Bij de afdeling Klantenservice van de NV Havenbeheer Suriname wordt door de douane-expediteur of de inklaarder de access permit aangevraagd, met het ontvangen poortbewijs. Nadat dit bewijs gecontroleerd is, maakt een AP-medewerker een access permit aan.

Bij het aanmaken van dit toestemmingsbewijs wordt de rede voor het betreden van de havenfaciliteit in het systeem ingevoerd. Uit het systeem haalt men de informatie om de AP in te vullen en daarna uit te printen.

Vermeldenswaard is dat alleen geregistreerde voertuigen en chauffeurs op de AP kunnen worden geplaatst. Nadat de AP is afgegeven wordt deze bij de voorpost aan de securitymedewerker getoond, die het op zijn beurt controleert op juiste kentekenplaat en chauffeur.

Het belangrijkste doel van de access permit is te zorgen voor verbetering van de veiligheid en beveiliging op de haven. Ook moet het zorg dragen voor een vlotter transportverkeer van en naar de haven, alsook voor de verbetering van de dienstverlening naar de klanten toe.

Volgens Andreas Talea, algemeen directeur van Havenbeheer Suriname, is het belangrijk dat vlotte medewerking wordt verleend aan al de actoren die de haven opkomen om hun werkzaamheden te verrichten.

“We denken daarbij niet alleen aan de terminal operators, de scheepsagenten, de douane, de truckers, maar ook aan de inklaarders”.(GFC)

Overige berichten