Academie voor acupunctuur in Suriname

Ruim 365 ziektes zijn te genezen met Acupunctuur zegt Psycholoog en Accupuncturist Ruben Kanhai.

Het ministerie van Volksgezondheid is daarom voornemens om samen met Kanhai een Academie voor Acupunctuur op te zetten in Suriname.

Acupunctuur is een aanvullende geneeswijze op de bestaande geneeswijzen en kan volgens Kanhai heel veel ziektes genezen met als gevolg dat er minder geld wordt uitgegeven aan de aanschaf van medicamenten.

Ook wil het ministerie ervoor zorg dragen dat er in samenwerking met Kanhai gekwalificeerde krachten op de markt zijn om deze geneeswijze geordend te praktiseren.

Kanhai wil verder met toestemming van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, een nieuw genezingsmodel tegen Diabetes implementeren. Dit genezingsmodel welke hij in Srilanka heeft opgedaan houdt in een combinatie met acupunctuur en de ozontherapie, dat ervoor zorgt dat de wondjes genezen en er geen amputatie hoeft plaats te vinden. Dit is voor het ministerie nog meer reden dat de academie tot stand gebracht wordt.

De academie wordt een opleiding op HBO-niveau dat de studenten binnen 12 á 14 maanden laat afstuderen en waaraan er ook een praktisch gedeelte gekoppeld is.

Het basislesmateriaal voor de academie is geschreven door Kanhai zelf die in Nederland de HBO-opleiding tot Acupuncturist met goed gevolg heeft afgerond en ruim 25 jaar ervaring heeft in die branche.

Twee van de geschreven boeken heeft hij overhandigd aan minister Elias, waaronder: Ordening van de Alternatieve Geneeskunde in Suriname.

Kanhai geeft de verzekering de academie op dusdanig niveau te brengen, zodat het de volwaardige erkenning van de Surinaamse overheid kan genieten en haar ingang kan hebben in het Caribisch gebied.

Overige berichten