ABS verzorgt CAPI-training aan selecte groep interviewers

CAPI staat voor Computer Assisted Personal Interview en houdt in, het enquêteren door gebruik te maken van een tablet. Bij het MICS6, zal de dataverzameling met behulp van dit systeem geschieden. De papieren vragenlijsten worden vervangen door vragenlijsten op een tablet in te voeren.

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), is een huishoudonderzoek Het verschil met de onlangs gehouden pre test is het feit dat het bij deze niet gaat om het testen van de vragenlijsten maar om het testen van het programma en het apparatuur. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname (ABS) verzorgt de CAPI-trainingen op maandag 29 en dinsdag 30 januari 2018.

Deze interviewers hebben ook het testen van de papieren vragenlijst in december 2017 uitgevoerd. Deze zullen van 31 januari 2018 tot en met 02 februari 2018 een test uitvoeren in het veld. Hierbij zullen 50 huishoudens, in Paramaribo en Wanica en wel in Koewarasan, Abra Broki en Kwatta, enquête-interviews worden afgenomen door middel van een tablet. De bedoeling is om in een vroeg stadium mogelijke uitdagingen van het systeem te identificeren zodat die vroegtijdig kunnen worden aangepakt. Zowel de training als de test worden gecoördineerd door het ABS.

Genieve Pinas, MICS-coördinator vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, gaf in een kort gesprek met het NII aan dat het hierbij gaat om een nieuw systeem voor Suriname, vandaar de vroegtijdige voorbereidingen. De vragen die aan de huishoudens voorgehouden worden zijn algemeen opgesteld, zoals de grootte van het gezin, het onderwijs, de leefwijze, veiligheid en gezondheid en zijn gecategoriseerd voor mannen, vrouwen en kinderen.

Nadat de interviews zijn afgenomen wordt de informatie verzameld en verwerkt. De verschillende informatie kan ook door ministeries worden gebruikt om het beleid dat zij uitvoeren, te verbeteren.

Het totale onderzoeksproject wordt gefinancierd door de Surinaamse overheid, maar ook Unicef levert een enorme financiële bijdrage en biedt ook de nodige technische ondersteuning. De vorige onderzoeken werden gedaan op basis van de Millennium Development Goals, maar bij deze MICS6-ronde wordt overgestapt naar Sustainable Development Goals.(GFC)

Overige berichten