ABS launcht 9e Milieustatistiekenpublicatie

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft op de pier van hotel Torarica met in acht neming van de Covid-19-maatregelen, een fysieke zowel virtuele launch gehad van haar 9e Milieustatistiekenpublicatie.
Vanwege de toen geldende maatregelen was er een selecte groep uitgenodigd, waaronder de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Silvano Tjong Ahin en enkele dataverschaffers.
Na de toespraken van de directeur van het ABS en de minister van ROM, heeft De Abreu-Kisoensingh een presentatie gegeven over de inhoud van de Milieustatistieken publicatie. Daarna heeft de overhandiging van de publicatie aan de minister en aan geselecteerde dataverschaffers plaatsgevonden.
De Milieustatistiekenpublicatie wordt vanaf 2002 om het ene jaar gepubliceerd. Door de jaren heen is deze publicatie rijker aan informatie geworden. Zo is deze publicatie gestart met het publiceren van circa 65 indicatoren en is intussen uitgegroeid tot een publicatie met 295 indicatoren en 106 figuren en grafieken.
De onderwerpen in de huidige publicatie zijn: Demografische en Socio-economische achtergrond, Klimaat en Natuurrampen, Toerisme, Transport, Milieu en Gezondheid, Water, Energie en Mineralen, Bosbouw, Hulpbronnen van het kustgebied, Landgebruik en Landbouw, Biodiversiteit, Lucht en Afval.
Aangezien de launch beperkt was voor de media, zal de opname van deze activiteit binnenkort op de ABS-website te zien zijn. Er zullen 2 filmpjes zijn; één met de toespraken en de overhandiging en de tweede met de presentatie van de inhoud van de publicatie.
Voor de media zal er in de periode 18 – 22 januari een gereduceerd tarief gehanteerd worden bij aankoop van een Milieustatistiekenpublicatie.

Overige berichten