fbpx

ABPM wil onmiddellijke opheffing blokkade kledinggeld personeel Openbaar Groen

GFC NIEUWS- “Functionarissen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) hebben zich ervoor geleend op instructie van de leiding van het ministerie meineed te plegen.

“Door deze wandaad lijden leden en het bestuur van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) bij voortduring schade, omdat de uitbetaling van het kledinggeld over 2019 niet adequaat heeft plaatsgevonden. Bovendien dreigt ook de tijdige uitkering van deze toelage over 2020 in gevaar te komen”, zegt Hugo Blanker, voorzitter van de ABPM.

Hij meent dat de staat aan deze eenvoudige vakbondscase misleidende juridische complicaties toegevoegd.

“Mede uit verklaringen van OWT&C zelf blijkt nu dat op instructie van de ministeriële leiding de rechter willens en wetens is voorgelogen. Dat blijkt de bond financiën en tijd te kosten. Intussen onthoudt OWT&C de medewerkers onrechtmatig hun geld. Wij beheersen het vakbond-technisch traject.”

Het bestuur van de ABPM laat het verdere juridisch traject over aan haar advocaat. In deze gaat het namelijk om de rechtmatige werkvoorziening van kledinggeld bij Openbaar Groen.

Misleiding en machtsmisbruik

Bondsvoorzitter Blanker, die ook voorzitter van de COL is , zegt dat als het ministerie uniformiteit wil toepassen zij dan in overleg met de desbetreffende bond de onderhavige voorziening ook moet toepassen voor de medewerkers op bedoelde directoraten.

In elk geval is het een uiting van misleiding en machtsmisbruik om de rechtmatige voorziening voor de medewerkers van Milieubeheer eenzijdig te stoppen.

BEKIJK OOK
NCCR overhandigt medicatie uit Venezuela aan ministerie van Volksgezondheid

Vervolgens wenst het ministerie bij herhaling dat het bestuur van de ABPM zou afzien van haar terechte claim tot kledingtoelage. Openbare Werken beoogt vervolgens tweespalt te brengen binnen de geledingen van de bond.

Bij de behandeling van het kortgeding dat Openbare Werken had aangespannen heeft de vertegenwoordiging van Openbare Werken beweerd dat het advies tot stopzetting van de toelage desgevraagd is gegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De rechter is voorbijgegaan aan de terechte verontwaardiging van de vakbond over deze mededeling, mede omdat ook zijdens hetzelfde ministerie werd bevestigd dat deze case nog deel uitmaakte van het Tripartiet Overleg tussen partijen.

Eis tot onmiddellijke adequate uitkering

Het ministerie van Openbare Werken heeft dus in elk geval de uitbetaling van deze rechtmatige voorziening ingetrokken. Bovendien chanteert het ministerie het bestuur van de ABPM en desbetreffende nieuwe lichting medewerkers.

OWT&C doet de bond het onethisch voorstel dat de laatst genoemde groep medewerkers éénmalig in aanmerking kunnen komen voor deze voorziening, mits de vakbond afziet van verdere claims.

De bond eist opheffing met onmiddellijke ingang van de blokkade en ongestoorde uitbetaling van kledinggeld aan alle medewerkers.