ABPLAZ stelt ultimatum aan directie

Onder het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is er enorme ontevredenheid ontstaan toen zij opmerkte dat aan het eind van de maand april wederom de TWK niet met het salaris is gestort.

Tussen de regering en de CLO zijn er afspraken gemaakt dat er vanaf eind maart 2019 een aanvang wordt gemaakt met de uitbetaling van het restant 16 maanden 25%TWK. Deze TWK is deel van de 25% loonsverhoging die bestemd is voor landsdienaren en daaraan gelijkgestelden.

Het doel is dat de uitbetaling simultaan met het salaris plaatsvindt. Opmerkelijk is dat de gemaakte afspraken in de maand maart 2019 bij de ambtenaren wel is nagekomen wat niet het geval was bij de overheidsziekenhuizen. Nadat er door de vakbonden van deze instanties aan de bel is getrokken heeft de uitbetaling bij deze instellingen plaatsgevonden.

Maandag heeft de de bond personeel bij AZ, de ABPLAZ, een spoed algemene ledenvergadering belegd, waarbij de leden ondanks hun ontevredenheid, maar rekening houdend met de patiënten, het besluit hebben genomen om aan de directie een ultimatum tot donderdag om 24.00uur te stellen om de betaling van de TWK te voldoen.

Bij het niet nakomen hiervan komt de bond wederom bijeen om verdere stappen te bespreken hetwelk alle kanten op kan. In het vervolg zien de leden graag dat volgens afspraak het salaris én TWK gelijktijdig worden uitbetaald.

Ook de uitbetaling van het salaris dat al geruime tijd laat plaatsvindt, is tijdens deze vergadering besproken. Door de late storting raakt het personeel in problemen met haar schuldeisers, waaronder de banken waar er boeterente moet worden betaald.

De druppel die de emmer heeft doen overlopen is dat een groot deel van het personeel op 1 mei nog niet over haar salaris beschikte.

Om een oplossing hierin te brengen wordt er gevraagd dat het salaris den 27ste van elke maand wordt gestort, zodat na verwerking bij de banken het personeel toch tijdig aan hun verplichtingen kan voldoen. Vaak duurt het bij bepaalde banken twee dagen voordat het salaris is verwerkt.

Overige berichten