ABPLAZ: Directie AZP neemt veiligheid personeel niet serieus

GFC NIEUWS- De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) neemt de veiligheid van het personeel niet serieus, zegt de bond bij het AZP, ABPLAZ.
Zij wijst erop dat om de verspreiding van het Covid-19 virus zoveel mogelijk te voorkomen door bevoegde instanties instructies zijn gegeven. Een van deze is om op de werkvloer zoveel mogelijk een minimale personeelsbezetting te hanteren. Een voorbeeld is dat het personeel in ploegen kan werken door bijvoorbeeld om de ene dag iemand anders op de werkvloer per afdeling te laten verschijnen.
De personeelsleden of werknemers mogen onder geen voorwaarde worden verplicht om verlof op te nemen. In tegenstelling tot andere bedrijven en overheidsinstanties houdt de directie van het AZP zich niet aan deze instructies. Zo wordt op bepaalde afdelingen het personeel onder druk gezet om verplicht verlof op te nemen. Bij weigering worden zij verplicht hun krachten op andere afdelingen te geven.
Ook is er door personeel geklaagd dat zij niet optimaal zijn beschermd om patiënten, die besmet of vermoedelijk besmet zijn met het Covid-19 virus, op te nemen voor het bieden van de nodige zorg. Het personeel van het Academisch ziekenhuis is zeer gebelgd over de wijze waarop de directie omgaat met hun veiligheid op de werkvloer.
Tevergeefs doet het bestuur van de bond sedert vrijdag 20 maart 2020 pogingen om een onderhoud te hebben met de algemeen directeur om over de situatie in dialoog te treden. Het personeel is van mening dat de directie het niet nauw neemt met hun veiligheid en die van hun gezinnen. Het enige waaraan de leiding van het ziekenhuis denkt, is het bieden van de zorg aan cliënten, terwijl de veiligheid van het personeel ook erg belangrijk is.
Diverse personeelsleden zijn moe van de drukstelling en onwaardige behandeling die ze ondergaan en hebben een beroep op het bestuur gedaan om in deze zaak in te spelen. Het bestuur heeft op dinsdag 24 maart jl. een brief naar de directie gericht waarop er tot op dit moment geen reactie is gegeven.
Vrijdag is er wederom een brief naar de directeur gestuurd. Als er tot maandag aanstaande vanuit de directeur geen gepaste oplossing komt in deze situatie zal het personeel uit onder andere veiligheidsoverwegingen een eigen standpunt innemen.
Wat ook aan te merken valt, is dat vanwege de gestegen prijzen, vooral op basisgoederen, het personeel graag over haar prestatietoelage wilt beschikken. Traditioneel werd deze in de maand februari overgemaakt, de laatste jaren wordt deze steeds later gestort. Ook de betaling van het salaris heeft tot op dit moment niet plaatsgevonden.

Overige berichten