ABOP: Wij leven nu in moderne slavernij

“Ondanks het gevecht van vrijheid, rechtvaardigheid en mensenrechten, die onze voorouders gestreden hebben, moeten wij vandaag aan de dag nog steeds onnatuurlijke verantwoording aan buitenlandse krachten afleggen. De schuldenlast van ons land is dusdanig geworden dat zestig cent van elke SRD die verdiend wordt, naar een schuldaflossingen gaat. Dit betekent dat de inwoners van Suriname het juk van de kolonisator en de slavenmeester ingeruild hebben, voor het juk van een buitenlandse geldschieter”, aldus de ABOP in jaar boodschap ter gelegenheid van de herdenking van 155 jaar afschaffing slavernij.

“Het lijkt alsof emancipatie geen kenmerk van ons jonge natie meer is, omdat mensen keihard werken, lange overuren maken, maar steeds armer worden. De armoede is dusdanig, dat het onze vrijheden beperkt, omdat plannen, sparen en persoonlijke groei voor velen een onmogelijke opgave geworden is”, haalt de partij aan.

Zij meent dat wij niet kunnen spreken van daadwerkelijke, omdat wij de vrijheid niet hebben om uit de situatie te stappen. Behalve dat studerende Surinamers niet meer in staat zijn om boeken te kopen, zijn zij niet bij kracht om hun collegegelden of schoolgelden te voldoen. Dit heeft een enorm effect op het individu die zijn studie niet kan afmaken en op de samenleving die in de komende periode kader gaat ontbreken. Vele studenten zijn genoodzaakt om in de eindfase van hun studie te stoppen, om zich verder in het hosselen te specialiseren.

De door het volk gekozen vertegenwoordigers durven volgens de ABOP niet kritisch te kijken naar wat er in het land gebeurt, e”n gaan maar gedwee mee met alles wat de regering van hun vraagt. In een Republiek moet de DNA fungeren als een tegenhangende macht voor de president. In een koninkrijk is de DNA een poppenkast en voert het alles uit wat gevraagd wordt, waardoor de wil van het volk niet tot uiting komt”.

“Wij zien dat de export van drugs uit ons land alsmaar toeneemt, omdat meer dan 7.000 kilo cocaïne in 4 maanden tijd vanuit Suriname is onderschept. Hierdoor wordt de kracht van ons paspoort en de vrijheid voor de houder daarvan verder beperkt. Uit vrees voor witwasgelden gaan internationale banken nog moeilijker zaken met Suriname doen, hetgeen tot isolatie en verdere vermindering van onze economische vrijheden zal leiden”, meent de partij.

“Deze Keti Koti, of dag van Bevrijding vragen wij elk Surinamer om op democratische en geciviliseerde wijze, druk te zetten op de volksvertegenwoordigers, de DNA, de RR – en de DR-leden, zodat het beleid veranderd wordt. De president is geen baas maar een dienaar van het volk, zoals elk DNA-lid slechts een dienaar van de burgers is, die hem daar neergezet hebben”.

De partij benadrukt dat er nog tijd is om het schip te redden, zolang wij niet toekijken hoe hetgeen onze voorouders voor gezwoegd hebben in de bres gelaten wordt. “De ABOP zit met vijf zetels in de oppositie, maar stelt zich constructief op, er wordt geen obstructie gepleegd om obstructief te zijn. Wij willen meewerken aan wetten die de gemeenschap ten goede komt. Laten wij het offer van onze voorouders gedenken, door het resultaat van hun strijd in het hoogste aanzien te houden”.

De partij wenst de totale Surinaamse gemeenschap een bezinningsvolle en vreugdige dag van Bevrijding toe.(GFC)