ABOP vraagt aandacht voor kloof stad en binnenland, natievorming en anti-corruptiemaatregelen

De ABOP is niet ontevreden met de presentatie van de regering met betrekking tot de diverse projecten en programma’s die uitgevoerd zullen worden. Er zijn wel een aantal spanningsvelden geïdentificeerd.

Een belangrijk punt om aan te houden volgens de ABOP is het bevorderen van natievorming omdat het volgens hun blijkt dat de samenleving zoals nooit eerder zo verdeeld is.

Anti-corruptiemaatregelen en wetgeving zijn van eminent belang gezien er investeringsgelden vrij komen, zodat deze gelden juist besteed worden. Ook geven zij aan dat de gelden liever niet besteed worden aan dure consultants als het gewenste effect uit zal blijven.

Verder haalden zij aan dat projecten en plannen waar het binnenland voordeel aan heeft belangrijk zijn om de kloof tussen de stad en het binnenland te verkleinen.

Abop heeft gevraagd naar crash programma’s op het gebied van onderwijs en volksgezondheid, elektriciteit en werkgelegenheid voor het binnenland.

Het Patamaka Obepalmproject zou opgestart kunnen worden om de verdiencapaciteit van de overheid te vergroten en om werkgelegenheid te creëren.

De ABOP wil hetgeen gepresenteerd is nogmaals doornemen alvorens zij verdere uitspraken doen. Deze uitnodiging van de regering bij de presentatie ziet de politieke partij als een gelegenheid om hun ideeën te delen ter verbetering van Suriname.(GFC)

Overige berichten