fbpx

ABOP: Suriname heeft Keti Koti afgedwongen

Echte vrijheid ontstaat pas wanneer alle vaderlandslievende en democratische ingestelde personen, ongeacht etniciteit en religieuze overtuigingen in Suriname samenbundelen, om de emancipatie van de samenleving in haar geheel en alle facetten tot ontwikkeling te brengen.

En wanneer de kwaliteit van basisvoorzieningen op nationaal niveau voor allen aanvaardbaar zijn.

Keti Koti is een feest voor alle inwoners en niet alleen voor de nazaten van de slaven, omdat het een belangrijk onderdeel van onze gedeelde Surinaamse geschiedenis is. Laten wij trots zijn op degene die hebben gevochten om vrijheid af te dwingen, door druk op de Europese kolonialist te zetten.

Surinaamse helden zoal Boston Bendt, die konden lezen en schrijven, waardoor Marrons negatieve clausules uit de vredesverdragen met de Nederlanders begrepen en als gevolg weg lieten.

De afschaffing van de slavernij heeft te maken met vrijheid maar ook met het verkrijgen van gelijkwaardige menselijke rechten.

Het recht op onderwijs is een van de grondrechten van de mens, die te allen tijde voor de bevolking gegarandeerd moet worden. Honderden jaren na de afschaffing van de slavernij komen er nog dagelijks grote ongelijkheden en schendingen van rechten in ons land voor.

Zo is het gemiddeld slaginspercentage van de LBGO-scholen in de stad rond de 50%, en in Sipaliwini 28%. De toegankelijkheid tot goede scholing varieert per regio en van het vermogen van de burger, omdat er onvoldoende kwaliteitsstandaarden op na worden gehouden.

BEKIJK OOK
Albina Centrum krijgt schoonmaakbeurt

Onderwijs is een participatief proces en is een van de belangrijkste instrumenten voor sociaaleconomische ontwikkeling. Onderwijs is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van alle sectoren binnen de maatschappij.

Het is daarom belangrijk dat er in alle gebieden in ons land goed en adequaat onderwijs op moderne manieren wordt verzorgd. En dat de 30 jaar lange crisis in ons onderwijs, nu daadwerkelijk als een crisis wordt aangepakt.

Hier enkele belangrijke aandachtspunten:

-Een uniform en modern basis curriculum vaststellen, aangepast aan de capaciteiten van het kind

-E-learning met name virtueel leren krachtig bevorderen

-Capaciteit versterking/ continu bijscholen van de onderwijsgevenden

-Computeronderwijs op alle niveaus en vanaf de basisschool invoeren.

-Investeren in ADEK, om vooral technische opleidingen te bieden en de toegankelijkheid van de opleidingen, de beschikbaarheid van docenten uit te breiden en maatschappijgericht onderzoek te stimuleren.

-De onderwijsinspectie, de afdeling curriculumontwikkeling versterken.

-Kortere duur voor basisonderwijs, door efficiënter en effectiever onderwijs

-Bewustwording creëren over ouderparticipatie in het onderwijs

– Meer studiemogelijkheden, en vooral technische en uitbreiden van studiefinanciering

De gehele partij ABOP wenst de totale Surinaamse gemeenschap een gezegende Keti Koti toe.