fbpx

ABOP roept op tot oprechte liefde

Kerst is een tijd voor vrede en reflectie. Zoals Lukas ons leert is het koninkrijk van God in het hart van iedereen en is het hart de plaats waar alle liefde vandaan komt. Lukas 17:21; En God stuurde zijn zoon Christus, om met ons te zijn; de redder voor allen die geloven.

Een bekende Franse filosoof heeft ooit gezegd; dat elk mens schuldig is voor al het goed dat hij niet gedaan heeft. Laten wij deze kerst daarom allemaal proberen om naar ons vermogen een goede daad te verrichten.

Sta vandaag stil bij de vele offers die de apostelen en de voorgangers van Christendom gebracht hebben. Zo is de apostel Peter(Simon) die de oprichter van de Katholieke kerk was, ondersteboven in Rome gekruisigd geworden. Alleen omdat Peter zichzelf niet waardig vond om rechtopstaand zoals Jezus gekruisigd te worden.

De apostel Thomas is gestorven, nadat Romeinse soldaten hem met 4 speren door het hart hebben gestoken, omdat hij het woord van Christus verkondigde. Johannes is met knuppels doodgeslagen omdat hij een ministerie van Christus in Syrië gestart had.

Bij de apostelen was het geloof in Christus als Messiah dusdanig, dat zij voor het verkondigen van het woord zijn gestorven. Dit onuitputbaar geloof in Jezus, heeft Christendom tot de wereld religie gemaakt die het nu is.

God is liefde, liefhebben en de naastenliefde beoefenen. God is genegenheid zoals hij via de geboorte in zijn zoon Jezus Christus tentoon heeft gesteld. Daarom is het belangrijk om vooral in deze financieel moeilijke periode vooral toewijding en belangstelling te tonen. Omdat oprechte liefde niet met geld gekocht kan worden.

Lobi wan, toon deze dag liefde voor elkaar.

De ABOP wenst de hele gemeenschap een gezegend Kerst.(GFC)