fbpx

ABOP België een feit

GFC NIEUWS- Op 10 oktober is in België de nieuwste afdeling van de politieke partij ABOP geproclameerd.
Tijdens een ledenvergadering is tevens het bestuur benoemd die ABOP België zal gaan trekken. Volgens de nieuwbakken voorzitter Mynairfa Joekoe is het de bedoeling dat ABOP België de moederpartij in Suriname waar nodig zal ondersteunen in het realiseren van haar gestelde doelen. Verder wil ABOP België ook een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname vanuit België en de EU.
De voorzitter geeft verder aan dat de Surinaamse gemeenschap in België niet meer weg te denken is. “Deze groep is thans uitgegroeid tot tussen de 30.000 en de 40.000 personen afkomstig uit Suriname of van Surinaamse origine woonachtig in België”.
België koestert reeds geruime tijd samenwerkingsbanden met Suriname. Tijdens deze regeerperiode willen we deze samenwerking meer inhoud geven en naar een hoger niveau tillen. Verder zijn er in de afgelopen jaren diverse projecten en initiatieven vanuit de Belgische samenleving richting Suriname geïnitieerd met name om de ontwikkeling van achtergestelde gebieden in Suriname te bewerkstelligen.
Het bestuur van ABOP België bestaat uit personen met een diversiteit aan deskundigheid, aldus Joekoe. “Zo zitten in het bestuur deskundigen op het gebied van Internationale Betrekkingen met specialisatie op het gebied van EU relations, ondernemerschap en innovatie, ICT, toerisme, marketing en finance. Reeds bij de voorbereidingen naar de start van ABOP België zijn er een dertigtal Hi-IMPACT projecten en initiatieven geïnitieerd waarmee we aan de slag gaan,” voert zij aan.
Het zijn projecten welke een directe impact hebben op het stimuleren van ondernemerschap, creatie van werkgelegenheid, promoten van Surinaamse producten in het buitenland en het stimuleren van export, het verder diversifiëren van de Surinaamse economie door de opzet van een nieuwe internet en e-commerce business sector als onderdeel van een nieuwe kenniseconomie, het verder internationaal op de kaart zetten van Suriname en het bijdragen aan en versterken van het sociaal welzijnsfonds initiatief gestart door de vicepresident waaruit hulp geboden kan worden aan minder draagkrachtige burgers in Suriname aldus ABOP België.
Zij merkt verder op dat de vicepresident tevens voorzitter van de ABOP een zeer sociaal bewogen mens is die altijd klaar staat en bereid is om hulp te bieden aan minder draagkrachtigen. “Wij hebben van onze voorzitter geleerd en nemen dit ook mee als een van onze kernwaarden bij ABOP België”, aldus Joekoe.
In verband met 10 oktober, Dag van de Marrons, geeft de partij mee dat haar wens voor Suriname is om een lichtend voorbeeld te zijn in deze wereld. En dat wij Surinamers een eenheid zullen vormen om van Suriname een mooi land te maken voor iedereen, voor elke bevolkingsgroep. De organisatie geeft verder ook te kennen dat zij voornemens is om 10 oktober, Dag van de Marrons voortaan jaarlijks te zullen vieren samen met de Surinaamse diaspora in België.
Naast de voorzitter Joekoe bestaat het huidig bestuur verder uit Tim Petrisie (ondervoorzitter), Danny Verbraeken (penningmeester), August Paansa (secretaris), en Mahindra Jokil (tweede secretaris).

BEKIJK OOK
Nurmohamed bezoekt OW-projecten Coronie en Nickerie