fbpx

Abdoel wil duidelijkheid over inkomstenverhogende maatregelen

Het assembleelid Amzad Abdoel heeft de regering gevraagd duidelijkheid te verschaffen over de maatregelen die zij wenst te nemen teneinde de inkomsten voor de staat te verhogen. Het gaat om de verhoging van grondhuur, afstoten van staatseigendommen, rij en voertuigenbelasting en de verdere afbouw van stroomsubsidie.

“Ik vraag aan de regering om bij de uitvoering van de aangekondigde maatregelen genoeg transparantie te betrachten. Niet alleen transparantie maar ook genoeg voorlichting. Legt u, regering aan het parlement en zeker ook aan het volk en alle andere actoren uit, waarom u voor die maatregelen heeft gekozen, wat die maatregelen de Staat volgens uw optimistische benadering zullen opbrengen en wat u van plan bent met die extra opbrengsten te doen”, zei Abdoel de vorige week tijdens de behandeling van de begrotingen over het dienstjaar 2018.

De volksvertegenwoordiger wenste ook te weten of de aangekondigde maatregelen al zijn uitgewerkt en binnen welk termijn ze uitgevoerd worden. Abdoel is blij dat er stappen genomen worden om de inkomsten van de overheid te vergroten, maar hij vroeg toch een moment om deze zaken goed te bespreken. Zo kan er een breed draagvlak voor het treffen van deze maatregelen gecreëerd worden, vindt het assembleelid.

BEKIJK OOK
PAHO ondersteunt Suriname HEARTS-initiatief middels donatie

Behalve de kwestie rond de inkomstenverhogende maatregelen, vroeg Abdoel ook extra aandacht voor de landbouwsector, waar naar zijn zeggen heel veel potentie in zit. De projecten die nu in uitvoering of voorbereiding zijn om uitgevoerd te worden, geven wel hoop. Vooral het palmolie- en het kokosproject en het cacaoproject moeten heel goed gemonitord worden en ook goed door gecommuniceerd worden naar het volk.

“Laat het volk ook weten hoe zij met deze projecten kunnen meeprofiteren. Maar ook wanneer het gaat om lokale kleine producenten die ook kokos willen verbouwen of die ook cacao willen planten. We weten in elk geval dat bijv. voor bepaalde fruitsoorten er mogelijkheden zijn om als outgrowers een bestaan op te bouwen. Ik denk dat begeleiding daarin heel belangrijk is”, aldus Abdoel.(GFC)