fbpx

Abdoel: Rij- en voertuigenbelasting werkt niet kostenverhogend

De door De Nationale Assemblee (DNA) goedgekeurde Wet Rij- en Voertuigenbelasting zal niet kostenverhogend werken en dus geen nadelige invloed hebben op de productie. Amzad Abdoel, parlementslid uit dat de kosten niet drastisch omhoog gaan.

Als voorbeeld gaf hij aan dat een houder van een tractor jaarlijks SRD 200 moet betalen. Op maandbasis komt dat neer op ruim SRD 16. Dit bedrag moet de houder terug zien te verdienen via zijn productieactiviteiten. Hij vraagt zich dan af met hoeveel de prijs van zo een product omhoog zal schieten.

Abdoel is de mening toegedaan, dat de belasting te verwaarlozen omdat dit gemakkelijk terug te verdienen is. De wet is noodzakelijk om een stukje ordening te brengen binnen de economie. Prijs en wisselkoersstijgingen worden hiermee voorkomen, zegt de volksvertegenwoordiger. Er wordt ook met de extra opbrengsten ruimte geschapen om onder meer de gezondheidszorg tegemoet te komen.

BEKIJK OOK
Mogelijk compensatie voor boeren getroffen door rattenplaag

Abdoel merkte op, dat Suriname in principe laat is met de invoering van deze wet. Regionaal zijn de belastinginkomsten van de landen tenminste 23% van hun Bruto Nationaal Product (BBP). In Suriname is dat 17% en dat cijfer neemt steeds af, zegt Abdoel. Nu is het wel het moment ervoor, zegt hij aan het NII.