Abdoel: ‘’regering heeft rechten arbeiders verbeterd’’

Jarenlange achterstanden in het bij wet vaststellen van rechten van de arbeidende klasse, zijn door de regering Bouterse ingelopen, zegt DNA-lid Amzad Abdoel.

“Zelfs regeringen die 5 jaren, 10 jaren en langer aan de macht waren, ondersteund door een coalitie, waarin partijen zaten die pretendeerden op te komen voor arbeiders van het land, hadden nagelaten deze rechten bij wet vast te stellen. Het is de regering Bouterse wel gelukt”, haalde Abdoel aan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in De Nationale Assemblee (DNA).

Er zijn in totaal 11 arbeidswetten goedgekeurd en 4 arbeidsverdragen geratificeerd. Met deze ontwikkeling kan best wel gesteld worden dat het geen enkele regering is gelukt om in zo een korte tijd zoveel gedaan te krijgen voor de arbeiders.

Terecht mag worden gesteld dat er baanbrekend werk is verricht door deze regering, om ervoor zorg te dragen dat door wetgeving, de arbeidende klasse van het land wordt beschermd.

De arbeiders die op hun schouders de ontwikkeling van dit land dragen, verdienen veel meer, vindt de volksvertegenwoordiger. Hoewel deze immateriële zaken misschien niet in geld uit te drukken zijn, bieden zij heden ten dage meer garantie op sociale rechtvaardigheid, rechtvaardige inkomensverdeling, bestaansgaranties en vooral bestaanszekerheden.

Het voorkomt ook uitbuiting van de arbeidende klasse en ziet erop toe dat hen toekomt waarop ze recht hebben, stelde Abdoel tijdens zijn spreekbeurt.

“Laat mij ook benadrukken dat het bij wet reguleren van de rechten van de arbeiders niet onder druk heeft plaatsgevonden van enige vakbond of vakverening. Neen, mevrouw de voorzitter, dit stuk van beleid dat door de regering is gevoerd was conform het beleid uiteengezet in het Ontwikkelingsplan 2017 – 2021. Het vloeit deels ook voort uit het tripartite overleg gevoerd door de regering Bouters”, aldus Abdoel.

Abdoel brengt in herinnering dat bij de regering Bouterse het niet alleen gaat om de rechten van de arbeidende klasse, maar ook om haar financiële positie c.q. beloning. Kosten nog moeite zijn bespaard om zelfs in de zware, achter ons liggende tijden, de arbeidende klasse tegemoet te komen met belastingkortingen, koopkrachtversterking en loonsverhoging, vindt hij.

De loonsverhogingen van bijkans 100% en meer, die recent zijn toegekend aan de ambtenaren, overstijgen de cumulatieve inflatie van ruim 85% over de jaren 2015, 2016 en 2017.

“Waar de arbeiders geduld hebben getoond en offers hebben gebracht, in de achter ons liggende tijden worden zij, nu dat de economie weer langzaam aantrekt beloont”, merkt Abdoel op.

Hij geeft verder aan dat met de goedkeuring van de Wet Centrum voor Productiviteit en Innovatie, ons land binnenkort ook in staat zal zijn om middels een instituut voor productiviteit en innovatie gericht te werken aan verhoging van de arbeidsproductiviteit en daarmee ook verhoging van ons concurrentievermogen. Het arbeidspotentieel kan maximaal ontwikkeld worden, welke de economie ten goede komt.

Overige berichten