fbpx
Abdoel: BBP verdubbeld onder Bouterse en inflatie beheersbaar

Er is weldegelijk sprake van groei; er is zelfs sprake van een heel grote groei. Het Bruto Binnenlands Product(BBP) tegen marktprijzen is in de periode Bouterse bijna verdubbeld, onderbouwt het NDP-assembleelid Amzad Abdoel cijfermatig.

Hij toonde de vorige week vrijdag met cijfers aan in DNA dat het BBP in elk behoorlijk gegroeid is zowel tegen basisprijzen als marktprijzen. Deze groei maakt dat de vraag in de economie toeneemt.

Ook de inflatie was onder controle en beheersbaars. “Niet ik zeg dat, maar IMF. En als IMF dat zegt voorzitter dan maakt het niet meer uit wat individuen zeggen”, onderstreept hij.

Groei BBP

Ten aanzien van het BBP tegen basisprijzen kan gesteld worden dat het in 2010 SRD 11,1 miljard bedroeg terwijl dat gegroeid was in 2013 tot SRD 15,9 miljard en voor 2014 SRD 16,7 miljard en voor 2015 is er een verwachting van SRD 17,8 miljard.

Tegen marktprijzen was het BBP in 2010 SRD 11,9 miljard, waarbij deze in 2013 was gegroeid naar 17,4 miljard, voor 2014 18,2 miljard en voor 2015 is er een verwachting van SRD 19,5 miljard.

Het BBP in reële zin is het BBP waarbij de prijsinvloeden zijn uitgeschakeld. Het geeft als het ware aan wat het land werkelijk heeft gepresteerd. Deze groei (tegen basisprijzen) bedroeg in 2010 5.1%, in 2011 5.3%, in 2012 3.0%, in 2013 2.9% en in 2014 3.5% (voorlopig) en voor 2015 is het geprojecteerd op 4.4%. Tegen marktprijzen was het in 2010 5.1%, in 2011 5.3%, in 2012 3.0%, in 2013 2.9%, in 2014 3.5% en in 2015 geprojecteerd op 4.4%.

Inflatie

In 2010 was de inflatie 6,9%, 2011 was het 17,7% (door de unificatie van de wisselkoers), 2012 was het 5,0%, 2013 1,9% en in 2014 bedroeg het 3,4% ( jaargemiddelde inflatie). De internationale norm die geldt is 3%. Abdoel meent dat wij als land met een kleine economie de algemene prijsstijgingen behoorlijk onder controle hebben kunnen houden.

Inkomen

Een andere indicator in het nationaal inkomen per capita. Die was in 2010 SRD22,000, in 2011 25,000, in 2012 29,000, in 2013 31,000 en 2014 gestegen naar 32,000. Het nationaal inkomen per capita is een maat voor welvaart, benadrukt Abdoel.

Staatsschuld

Een andere indicator is volgens de volksvertegenwoordiger de Staatsschuld. Ons totale staatsschuld bedraagt momenteel SRD 5.9 miljard. Dat is 33,84% van het BBP. De buitenlandse Staatsschuld bedraagt 21,22% van het BBP en de binnenlandse 12,61% van het BBP. Wij hebben nog een leenruimte van 26,16% van het BBP. Dat is ongeveer 4,5 miljard SRD.

Abdoel wees erop dat Japan een staatsschuld heeft van boven de 200% van het BBP, Guyana van boven de 60%, St. Kitts en Nevis van boven 180% van het BBP, Jamaica boven 123% van het BBP, Griekenland boven 140% van het BBP en Nederland boven de 60%.

Aflossingen

Het lid meent dat wij het niet slechts doen. Er is geen achterstand bij aflossingen en rentebetalingen. Het verwondert hem daarom niet dat het onderzoeksbureau KPMG in zijn laatste rapport heeft aangegeven dat Suriname een Staatsschuld heeft waarop landen jaloers zijn. Abdoel zegt vertrouwen te hebben in de Wet op Staatsschuld. Deze wet beschermt onze economie in voldoende mate.

Werkloosheid

Een laatste indicator om ontwikkeling te meten is volgens de parlementariër het werkloosheidspercentage. Hij presenteerde daarbij cijfer uit het jaarplan van 2015. In 2007 bedroeg het werkloosheidpercentage 11%, in 2008 9%, in 2009 9%, 2010 was het 6%. 2011 ook 6%, 2012 was 7% en 2013 5 %. Deze trend van daling van het werkloosheidspercentage zet zich voort.

Conclusie

Abdoel meent at hij met een gerust hart kan concluderen dat er sprake is van vooruitgang, ontwikkeling en groei. Maar toch vindt hij dat groei alleen geen prestatie is.

“Prestatie is wanneer je als overheid en regering in staat bent geweest om daadwerkelijk de groei te kanaliseren naar de minderbedeelden”, aldus Abdoel. Volgens het rapport van KPMG is er bijkans SRD 1 miljard uitgegeven aan het sociaalprogramma van de overheid.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.