fbpx
Abdoel: BBP verdubbeld onder Bouterse en inflatie beheersbaar

Er is weldegelijk sprake van groei; er is zelfs sprake van een heel grote groei. Het Bruto Binnenlands Product(BBP) tegen marktprijzen is in de periode Bouterse bijna verdubbeld, onderbouwt het NDP-assembleelid Amzad Abdoel cijfermatig.

Hij toonde de vorige week vrijdag met cijfers aan in DNA dat het BBP in elk behoorlijk gegroeid is zowel tegen basisprijzen als marktprijzen. Deze groei maakt dat de vraag in de economie toeneemt.

Ook de inflatie was onder controle en beheersbaars. “Niet ik zeg dat, maar IMF. En als IMF dat zegt voorzitter dan maakt het niet meer uit wat individuen zeggen”, onderstreept hij.

Groei BBP

Ten aanzien van het BBP tegen basisprijzen kan gesteld worden dat het in 2010 SRD 11,1 miljard bedroeg terwijl dat gegroeid was in 2013 tot SRD 15,9 miljard en voor 2014 SRD 16,7 miljard en voor 2015 is er een verwachting van SRD 17,8 miljard.

Tegen marktprijzen was het BBP in 2010 SRD 11,9 miljard, waarbij deze in 2013 was gegroeid naar 17,4 miljard, voor 2014 18,2 miljard en voor 2015 is er een verwachting van SRD 19,5 miljard.

Het BBP in reële zin is het BBP waarbij de prijsinvloeden zijn uitgeschakeld. Het geeft als het ware aan wat het land werkelijk heeft gepresteerd. Deze groei (tegen basisprijzen) bedroeg in 2010 5.1%, in 2011 5.3%, in 2012 3.0%, in 2013 2.9% en in 2014 3.5% (voorlopig) en voor 2015 is het geprojecteerd op 4.4%. Tegen marktprijzen was het in 2010 5.1%, in 2011 5.3%, in 2012 3.0%, in 2013 2.9%, in 2014 3.5% en in 2015 geprojecteerd op 4.4%.

Inflatie

In 2010 was de inflatie 6,9%, 2011 was het 17,7% (door de unificatie van de wisselkoers), 2012 was het 5,0%, 2013 1,9% en in 2014 bedroeg het 3,4% ( jaargemiddelde inflatie). De internationale norm die geldt is 3%. Abdoel meent dat wij als land met een kleine economie de algemene prijsstijgingen behoorlijk onder controle hebben kunnen houden.

Inkomen

Een andere indicator in het nationaal inkomen per capita. Die was in 2010 SRD22,000, in 2011 25,000, in 2012 29,000, in 2013 31,000 en 2014 gestegen naar 32,000. Het nationaal inkomen per capita is een maat voor welvaart, benadrukt Abdoel.

Staatsschuld

Een andere indicator is volgens de volksvertegenwoordiger de Staatsschuld. Ons totale staatsschuld bedraagt momenteel SRD 5.9 miljard. Dat is 33,84% van het BBP. De buitenlandse Staatsschuld bedraagt 21,22% van het BBP en de binnenlandse 12,61% van het BBP. Wij hebben nog een leenruimte van 26,16% van het BBP. Dat is ongeveer 4,5 miljard SRD.

Abdoel wees erop dat Japan een staatsschuld heeft van boven de 200% van het BBP, Guyana van boven de 60%, St. Kitts en Nevis van boven 180% van het BBP, Jamaica boven 123% van het BBP, Griekenland boven 140% van het BBP en Nederland boven de 60%.

Aflossingen

Het lid meent dat wij het niet slechts doen. Er is geen achterstand bij aflossingen en rentebetalingen. Het verwondert hem daarom niet dat het onderzoeksbureau KPMG in zijn laatste rapport heeft aangegeven dat Suriname een Staatsschuld heeft waarop landen jaloers zijn. Abdoel zegt vertrouwen te hebben in de Wet op Staatsschuld. Deze wet beschermt onze economie in voldoende mate.

Werkloosheid

Een laatste indicator om ontwikkeling te meten is volgens de parlementariër het werkloosheidspercentage. Hij presenteerde daarbij cijfer uit het jaarplan van 2015. In 2007 bedroeg het werkloosheidpercentage 11%, in 2008 9%, in 2009 9%, 2010 was het 6%. 2011 ook 6%, 2012 was 7% en 2013 5 %. Deze trend van daling van het werkloosheidspercentage zet zich voort.

Conclusie

Abdoel meent at hij met een gerust hart kan concluderen dat er sprake is van vooruitgang, ontwikkeling en groei. Maar toch vindt hij dat groei alleen geen prestatie is.

“Prestatie is wanneer je als overheid en regering in staat bent geweest om daadwerkelijk de groei te kanaliseren naar de minderbedeelden”, aldus Abdoel. Volgens het rapport van KPMG is er bijkans SRD 1 miljard uitgegeven aan het sociaalprogramma van de overheid.

Meer nieuws

Minister Sewdien legt bezoek af aan Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Prahlad Sewdien heeft in het weekend een werkbezoek gebracht aan Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Toelating Adhin tot DNA

GFC NIEUWS- Ashwin Adhin wordt donderdag toegelaten tot het parlement. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Ingezonden| Politieke erfenis en wanbeleid

GFC NIEUWS- De laatste dagen is er behoorlijke ophef ontstaan over zelfverrijking van de afgetreden machthebbers. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Virtuele Nationale Kunstbeurs 2020

GFC NIEUWS- Het bestuur van de Stichting Nationale Kunstbeurs is momenteel druk bezig nieuwe methodes te ontwikkelen om het jaarlijks evenement toch doorgang te kunnen…

676 actieve Covid-19-gevallen

GFC NIEUWS- Suriname telt nu 676 actieve Covid-19-gevallen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto >>>

Hoteleigenaar opgepakt voor mensensmokkel

GFC NIEUWS- Een hoteleigenaar in Nickerie is aangehouden voor mensensmokkel. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

RvM geeft goedkeuring om raden te wijzigen

GFC NIEUWS- De Raad van Ministers (RvM) heeft in de afgelopen drie raadsvergaderingen waarin zij bijeen is gekomen, toestemming gegeven aan de regering om diverse…

Medisch-directeur SZF ook op non-actief

GFC NIEUWS- Medisch-directeur Humphrey Hasrat van het Staatsziekenfonds (SZF) is maandag op non-actief gesteld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Gedetineerden PID probeerden brand te stichten

GFC NIEUWS- Gedetineerden bij de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) hebben maandag geprobeerd om brand te stichten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Maatregelen voor gezond maken economie Suriname

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft maatregelen aangekondigd die uiteindelijk moeten resulteren in het gezond maken van de totale situatie in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk…

Schuldenlast Suriname ruim US$ 3 miljard

GFC NIEUWS- De totale binnenlandse en buitenlandse schulden zijn ongeveer US$ 3 miljard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

10% solidariteitsheffing ingaande 1 september

GFC NIEUWS- Ingaande 1 september 2020 zal een 10% solidariteitsheffing wordt geïntroduceerd. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Betalen met cheques niet meer mogelijk

GFC NIEUWS- Ingaande 1 augustus is het betalen met cheques bij de banken niet meer mogelijk. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

89 nieuwe Covid-19-gevallen bijgekomen

GFC NIEUWS- 89 nieuwe Covid-19-gevallen zijn de afgelopen 48 uur bijgekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…