fbpx
Abdoel: aanpassing belastingwetten voor doelmatigheid en verbetering dienstverlening belastingdienst

GFC NIEUWS- Volksvertegenwoordiger Amzad Abdoel is er voorstander van dat belastingwetten worden aangepast met het oog op doelmatigheid en het verbeteren van de dienstverlening van de Belastingdienst.

Hij doelt hiermee op vier fiscale wetten die donderdag op de agenda stonden van de Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee.

Het gaat om de ontwerpwet Toekenning van Fiscaal Identificatienummers, Wet nadere wijzigingen van de Inkomstenbelasting 1922, Wet Loonbelasting en de Wet Omzetbelasting 1997. Bij alle vier ontwerpwetten is Amzad Abdoel voorzitter van de commissie van rapporteurs.

Bij de ontwerpwet Toekenning van Fiscaal Identificatienummers gaat het volgens Abdoel hoofdzakelijk om het toekennen van een fiscaal identificatienummer aan belastingplichtigen. Deze wetsaanpassing heeft als doel de administratie van de Belastingdienst daadkrachtiger en doelmatiger te maken maar tegelijkertijd ook klantgerichter en beter controleerbaar.

Deze ontwerpwet richt zich verder op het elimineren van onnodige bureaucratie en administratieve lasten. Na goedkeuring van dit ontwerp zullen alle bestaande vastnummers, stamnummers en import/exportnummer volledig worden vervangen. Hiervoor is er een overgangsfase ingebouwd.

Abdoel geeft verder aan dat de mate waarin deze uitgangspunten kunnen worden nageleefd, mede wordt bepaald door de mate waarin de Belastingdienst haar gegevenshuishouding op orde heeft.

“Binnen de gegevenshuishouding van de Belastingdienst spelen fiscaal identificatienummers een spilfunctie. Fiscaal identificatienummers dienen om persoonsgebonden gegevens eenduidig te identificeren. De handelingen met betrekking tot persoonsgegevens zijn door ICT eenvoudiger, gemakkelijker en effectiever geworden.

De vernieuwingen die daardoor mogelijk zijn geworden, zoals de invoering van klantgerichte dienstverlening, eenmalige gegevensverstrekking, reductie van de administratieve lasten, koppeling van gegevens voor opsporing en handhaving en bestrijding van identiteitsfraude vormen de belangrijkste redenen voor actualisering van het persoonsnummerbeleid.”

“De kern van deze actualisering bestaat uit de invoering van een fiscaal identificatienummer (Fin) voor de klantcontacten tussen burger en overheid waarbij het gebruik van een persoonsnummer nodig is ten behoeve van eenduidige identificatie en registratie van personen bij de Belastingdienst. In dit wetsvoorstel zijn regels opgenomen ter zake físcaal identificatienummers voor gebruik door de Belastingdienst. Dit algemene persoonsnummer treedt in de plaats van de bestaande vastnummers, stamnummers en import/exportnummers.”

Bij de drie overige ontwerpwetten staat centraal het bij wet mogelijk maken dat aangiftes online gedaan kunnen worden. Bij elk van deze wetsproducten is aanpassing aangebracht in één artikel. Bij de Wet Inkomstenbelasting is dat artikel 42, bij Loonbelasting artikel 20 en bij Omzetbelasting artikel 11.

Deze aanpassingen zijn bedoeld om de dienstverlening aangenamer, soepeler en efficiënter te maken.

Verder is het van eminent belang dat de processen en procedures binnen het geheel binnen de perken van wet en regelgeving verlopen.

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…