“Aardolievondst bewijst belang Spaar- en Stabilisatiefonds”

GFC NIEUWS- De recente aardolievondst voor de kust van Suriname bewijst volgens de ondervoorzitter van het parlement Melvin Bouva nu de noodzaak van het Spaar- en Stabilisatiefonds.
In mei 2017 heeft het Surinaamse parlement de Wet Spaar- en Stabilisatiefonds aangenomen. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën legde toen uit dat de aanname van deze wet betekent dat het economisch beleid kan worden omgegooid.
“Waar er in het verleden door Suriname alleen is verdiend en uitgegeven, kan er nu gespaard worden voor toekomstige generaties. In het fonds zullen de meeropbrengsten uit de mijnbouwsector worden gespaard”, sprak de bewindsman toen.
De DNA-ondervoorzitter blikt terug op de economische terugval van 2016 als gevolg van de keldering van prijzen voor olie en goud op de wereldmarkt.
Bouva herinnert eraan dat Suriname toen een behoorlijke klap heeft gekregen en een economische crisis te verwerken had. Het was in die periode dat het parlement de discussie voerde over het Spaar- en Stabilisatiefonds, dat noodzakelijk is om “een appeltje voor de dorst opzij te zetten”, zoals de volksvertegenwoordiger het zegt.
Hij meent dat wij met de middelen die wij uit een aardolieindustrie zullen genereren de kans hebben om te sparen en beleggen en daarop kunnen terugvallen in moeilijke tijden.
Bouva meent dat er al sinds decennia een spaarfonds van de grond moest zijn gekomen, maar opeenvolgende regeringen hebben nagelaten dit te doen. De huidige regering heeft nadat Suriname uit het dal van de crisis kwam, zich meteen voorgenomen een Spaar- en Stabilisatiefonds in te stellen, om:
1.te investeren in andere sectoren en de economie diversificeren en
2.terug te vallen op dit fonds in moeilijke situaties en ervoor zorgen dat de eigen economie niet in elkaar valt.
De DNA-ondervoorzitter schaart zich achter de woorden van minister Hoefdraad dat het Spaar- en Stabilisatiefonds geen papieren tijger is. Bouva benadrukt dat het fonds verder versterkt zal worden. “Het zal een van de instituten zijn die kunnen helpen om de middelen uit de olieindustrie op een wijze en goede manier te beheren.”
De verdere ontwikkeling van de olie-industrie vereist volgens de parlementariër ook leiderschap dat visie en daadkracht toont en progressief is om belangrijke ontwikkelingen teweeg te brengen.
Volgens hem is het dit leiderschap dat in 1980 met goed geloof Staatsolie heeft opgezet nadat op meerdere momenten was aangeklopt bij de voormalige regeerders, die, nadat er aardolie was gevonden, echter geen geloof hadden in de potentie hiervan.
Bouva: “Staatsolie behoort nu tot een van de topbedrijven in Suriname dat bijdraagt aan de economie en de ontwikkeling van Surinamers.”

Overige berichten