fbpx

Aanzet bebouwing nieuw verkavelingsproject Richelieu

Met het in ontvangst nemen van hun Bereidverklaringen afgelopen vrijdag hebben wederom de eerste 270 mensen rechtszekerheid verkregen op een stuk grond te Richelieu.

Na vele verzoeken en de noden van burgers werd er op initiatief van de districtscommissaris (DC) van Commewijne, Remy Pollack en met toestemming van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) kort voor de verkiezing gestart met een verkavelingsproject te Richelieu.

Echter kon de uitgifte van de nodige gronddocumenten niet eerder plaatsvinden vanwege enkele stagnaties. Minister Relyveld hield de belanghebbenden voor dat met de toezeggingen gedaan door de DC en de verplichting die er op hem rust, een ieder die aanspraak maakt op een stuk grond, in aanmerking zal komen.

Ook zij die nog niet in aanmerking zijn gekomen wordt gevraagd om geduld te betrachten.

Voorts gaf de bewindsman aan dat het ministerie heeft gewerkt met de lijst die door DC Pollack is opgemaakt. De belanghebbenden werden op het hart gedrukt om zo spoedig als mogelijk te voldoen aan de voorwaarden, zodat zij binnen twee maanden kunnen beschikken over hun grondbeschikking.

Voor eventuele onduidelijkheden en vragen kunnen de mensen terecht op de dependance Commewijne.

Overige berichten