Aanvang opleiding Kwaliteitsmanagement in de Visserijsector

De opleiding ‘Kwaliteitsmanagement in de Visserijsector’ is van start gegaan. Deze in-service opleiding is een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het Natuur Technisch Instituut (Natin).

De opleiding is in het kader van de waarborging van de voedselveiligheid op vis – en visserijproducten voor lokaal gebruik en de export daarvan.

Suriname exporteert ook vis en visserijproducten naar verschillende markten in het buitenland. Sinds het jaar 2000 is Suriname na de publicatie van de Viskeuringswet officieel erkend door de Europese Unie (EU), als te zijn een land dat voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot de bewaking van de voedselveiligheid bij de productie en het verhandelen van vis en visserijproducten.

De EU heeft de strengste voedselveiligheid standaarden in de wereld. Het is daarom de taak van zowel de private als de publieke sector om gezamenlijk te werken aan capaciteitsopbouw om het hoogste niveau van voedselveiligheid te behalen en te waarborgen.

Ook is het van enorm belang om afgestemd te blijven op de ontwikkelingen van de nationale- en internationale voedselveiligheid standaarden. Zowel grote als kleine ondernemers of bedrijven in de visserijsector dienen aan de veiligheidsstandaarden te voldoen.

Het Viskeuringsinstituut (VKI) is de bevoegde autoriteit die belast is met de waarborging van de kwaliteit van visserijproducten conform de wettelijke eisen.

Het ministerie van LVV houdt toezicht op het beleid, welke wordt ondersteund door wet- en regelgeving. Voor de visserijactiviteiten in Suriname zijn de volgende wetten relevant: de Wet Maritieme Zones (en wel de Exclusieve Economische Zone), de Zeevisserijwet en de Visstandbeschermingwet, deze worden in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO) van de United Nations herzien en de Aquacultuurwet welke nog in concept is.

Deze wetten zijn inmiddels aangepast en moeten nog gefinaliseerd worden door De Nationale Assemblee.

De opleiding ‘Kwaliteitsmanagement in de Visserijsector’ is gestart in 1997, en daar namen regelmatig een groep van 15 personen aan deel. In totaal zijn er 6 opleidingen verzorgd, waarvan de laatste in 2014 was. Deze keer zijn er 24 cursisten.

Het theoretisch deel van de opleiding duurt een jaar en wordt vervolgd met een stage van zes maanden, waar de cursisten een Kwaliteitsplan (HACCP- en randvoorwaarden plan) voor een visverwerkingsbedrijf moeten opstellen. Nadat zowel het theoretisch deel als de stage met goed gevolg zijn afgerond, krijgen zij een certificaat van het Natin.

De geslaagden worden gekwalificeerd als kwaliteitsmanagers voor de private sector en binnen het VKI als inspecteurs, die zorg moeten dragen voor de bewaking van de kwaliteit van vis en visserijproducten in Suriname.(GFC)

Overige berichten