Aanvang gemaakt met herstel weg van Apoera naar Washabo

Conform de belofte van de president en de toezegging van de per 1 februari aangestelde districtscommissaris Joanna Aroepa is er aanvang gemaakt met de rehabilitatie van de weg van Apoera naar Washabo.

Men is intussen bezig met het aanbrengen van de eerste laag bestaande uit base course. Het is de bedoeling dat de weg goed verhoogd wordt met enkele lagen. Dit om een duurzaam product te leveren.

De weg Apoera – Washabo is jarenlang een groot probleem geweest voor de gemeenschap. In de regentijd had men te kampen met grote katers en modder terwijl in de droge tijd de mensen langs de weg een overlast aan stof hadden.

De start van de rehabilitatie van deze weg betekent dus een grote opluchting voor de bewoners van de dorpen Apoera, Section en Washabo.

Overige berichten