Aantal verzakkingen langs de Waterkant

Langs de waterkant zijn een aantal verzakkingen opgetreden. Dichtbij het pompgemaal van de Jodenbreestraat en achter de oude sluis achter de Centrale Markt zijn vele delen in elkaar gezakt. Hierover heeft de afdeling Ontwateringswerken van het ministerie van Openbare Werken vele klachten ontvangen.

Sangeeta Singh, coördinator van de afdeling Ontwateringswerken, laat weten dat het om grote verzakkingen gaat die verholpen moeten worden. “Bij het pompgemaal zijn er elementen verzakt. Elementen zijn die grote buizen die water afvoeren. Op de hoek van de Heiligenweg en de Waterkant blijft ook altijd water zitten. Wij hebben enkele malen werkzaamheden daar verricht met kolkenzuigers, maar die slang van die kolkenzuigers blijft ergens aan vast stuiten. Wij gaan over de gehele strekking natrekken wat het probleem is.”

Met het her-rioleren van een bepaald gedeelte van de Waterkant komt meteen ook stadsverfraaiing bij kijken. Daaronder wordt verstaan dat de parkeerruimte ook her-bestraat zal worden. De werkzaamheden vinden grotendeels op de berm plaats, omdat de riolering in dat gedeelte in de berm is.

Wat de precieze oorzaken van de verzakkingen zijn, is niet bekend, zegt de afdeling Voorlichting van OW. Vermoedt wordt dat duikers kapot zijn of elementen niet goed aan elkaar aangesloten zijn.

Overige berichten