fbpx

Aantal Surinamers gedecoreerd voor inzet binnen samenleving

GFC NIEUWS- Op het presidentieel paleis zijn op 30 juni een aantal personen gedecoreerd voor hun onbaatzuchtige inzet voor land en volk.
Het gaat om personen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt binnen verschillende gebieden en sectoren.
President Desiré Bouterse sprak van bijdragen binnen het bestuurlijke en het sociaal-maatschappelijke alsook het welzijnswerk in de buurten en de vorming van jongeren. Ook zij die zich binnen de gezondheidssector en de Surinaamse cultuur hebben bewezen, maakten er hun opwachting op het paleis.
De decoraties hebben plaatsgevonden tegen de achtergrond van de Dag der Vrijheden, woensdag 1 juli. “Op deze dag herdenken wij de moedige strijd die is gevoerd in onze geschiedenis”, sprak het staatshoofd.
Decoratie1 covid slijngaard jessurun | GFC Nieuws
De decoratie is tevens de laatste in deze regeerperiode. De regering heeft daarom gemeend een aantal bijzondere Surinamers te decoreren. Alle personen hebben zich op een bijzondere manier verdienstelijk gemaakt binnen verschillende gebieden en sectoren. Het gaat, aldus de president, om datgene dat maakt dat wij vandaag de dag Surinamer kunnen zijn.
“U allen heeft offers moeten brengen om dienstbaar te zijn. U allen heeft voor keuzemomenten gestaan waarbij u persoonlijk en in ‘s landsbelang moest afwegen. U allen heeft inspanningen gepleegd die niet onopgemerkt zijn gebleven. Wellicht zijn er momenten geweest waarop u die waardering persoonlijk niet heeft gevoeld,” aldus het staatshoofd. Hij sprak de hoop uit de onderscheidingen mogen dienen als een teken van erkenning en een uiting van waardering voor hetgeen de gedecoreerde als doel had in zijn leven.
President Bouterse dankte de gedecoreerden voor hun jarenlange inzet. Hij benadrukte dat Suriname alleen kan floreren als wij allen met ons hart en gedachten voor het land werken, Het staatshoofd sprak verder de hoop uit dat Suriname in de toekomst mag blijven rekenen op hun bijdrage. Hij voegde eraan toe dat men niet om een speldje goed doet in zijn buurt of sector, maar dat het juiste speldje door de Almachtige gegeven wordt. De decoratie is echter de kleine bijdrage die hier op aarde gegeven kan worden.
Dat Covid-19 de omstandigheden waaronder zaken moeten plaatsvinden, ook in Suriname heeft veranderd, neemt volgens de president niet weg dat wij ons blijven houden aan de standaarden. Dat is het blijven uitkijken naar Surinamers die gezamenlijke poging hebben gedaan dit land tot grotere hoogten te brengen. Hij sprak zijn dank uit aan het adres van de voorbereidingscommissie, die het geheel binnen een kort tijdsbestek in elkaar heeft gezet.

BEKIJK OOK
Training voor Paranen tot gecertificeerde lassers