Aantal ministeries open tot 12.00 uur

GFC NIEUWS- In verband met de bestrijding en de verdere verspreiding van COVID-19 werkt het personeel van diverse ministeries tot 12.00 uur.
In een circulaire wordt duidelijk gemaakt dat tot nader order de werktijden zijn aangepast en wel van 7.00 – 12.00 uur.
Het is niet duidelijk als alle overheidskantoren om 12.00 uur sluiten. Op de reguliere persconferentie zei vicepresident Ashwin Adhin dat elk ministerie haar eigen instructies heeft.
In een verklaring wijst de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, erop dat de werkplek een potentiële plek kan zijn voor overdracht van het virus. In dat kader heeft het ministerie van Arbeid een aantal instructies uitgevaardigd.
A. Algemene instructies
1. Veilige werkomgeving
Werkgevers dienen meer dan ooit te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving om overdracht van het Coronavirus op de werkplek te voorkomen. Er dienen voldoende schone wasbakken te zijn met zeep waardoor werknemers regelmatig de handen kunnen wassen. Onderkend wordt dat handen schudden een bekende Surinaamse manier is op de werkplek om elkaar te begroeten.
Werknemers moeten worden verboden om voorlopig handen te schudden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bijvoorbeeld zwaaien of Namasté (hindoeïstisch gebaar om te groeten) kan voorlopig worden gestimuleerd als begroeting op de werkplek. Ook moeten bureaus, tafels, toetsenborden, deurklinken en andere vaak aangeraakte oppervlaktes regelmatig schoongemaakt worden met desinfectiemiddel.
Kassa-medewerkers en met name pompbedienden, dienen erop te worden gewezen om strak de hand te houden aan hygiëne instructies van het ministerie van Volksgezondheid. Bij elke cash transactie dienen zij de handen te ontsmetten. Hand sanitizers dienen beschikbaar te worden gesteld. Geld transacties dienen zoveel als mogelijk te geschieden via mobiele betalingssystemen als Uni5pay en Mopé.
Werkgevers worden voorts aangeraden:
-Risico-analyses te maken en maatregelen door te voeren.
-Bewust te zijn van de spreiding van hoestdruppels; Promoot goede hoest- en nieshygiëne:
o Nies of hoest in een papieren zakdoek en gooi hem daarna weg in een vuilbak met deksel.
o Hebt u geen zakdoek? Nies dan in de boeg van de elleboog en niet in de handen.
o Raak zo weinig mogelijk met de handen het gezicht, mond of neus aan.- werkplekken schoon en gedesinfecteerd te houden;
ook te letten op de bescherming van cliënten.
2. Thuis werken / rouleersysteem
Werkgevers worden aangeraden om zoveel mogelijk werknemers zoveel mogelijk van huis uit werken of voert u tijdelijk gespreide werktijden in als thuiswerken niet mogelijk is. Als mensen zoveel mogelijk thuis werken komen ze minder in contact met anderen en zitten ze minder op plekken waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.
3. Zieke werknemers blijven thuis
Laat werknemers met milde verkoudheidsverschijnselen uit voorzorg thuisblijven om uit te zieken. In dit geval blijft de plicht gelden voor de werknemer om een attest te overleggen. Laat een familielid van de werknemer het attest bij de dokter afhalen en bezorgen voor de werkgever aangezien de zieke werknemer dit zelf niet mag doen. Een foto van het attest moet alvast per app verstuurd worden naar de werkgever, hetgeen ook veiliger is. Zijn uw werknemers ziek?
Maak een plan voor het geval een werknemer ziek wordt in uw onderneming en er een vermoeden is van een COVID-19-infectie. Stel vooraf vast welk protocol (werkafspraken) gehanteerd zal worden ingeval mensen zich ziek melden en hoe men in contact kan treden met de leiding van het bedrijf.
B. Aanpassing werkwijze ministerie van Arbeid
Het ministerie van Arbeid maakt verder bekend dat in verband met de inspanningen van de regering gericht op het inperken van verspreiding van het Coronavirus in ons land, de dienstverlening van het ministerie per heden is aangepast.
De aanpassing houdt in dat persoonlijk contact zoveel mogelijk wordt vermeden en dat daarom klachten voor de Arbeidsinspectie, ontslagmeldingen en aanvragen voor een Ontslagvergunning, aanvragen voor overwerkvergunning, goedkeuring van Werktijdenregeling, aanvraag of verlenging van werkvergunningen tot nader order dienen te geschieden per email op het adres: [email protected]
Werkgevers en werknemers dienen aanvragen voor advies en klachten zoveel mogelijk per e-mail of telefonisch te doen.
De volgende telefoonnummers kunnen hiervoor gebruikt worden:
1. 411301, 471660 en 472279 (Arbeidsinspectie);
2. 471940 (Arbeid-Juridische en Internationale Zaken/Ontslagcommissie).
Op elk binnengekomen mailtje krijgt de verzender binnen een dag reactie waarbij zal worden aangeven hoe de procedure van afhandeling zal geschieden.

Overige berichten