fbpx

Aantal groepen ontvangt al Covid-steun

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft bij monde van directeur Angela Salmo een overzicht gegeven van wat er is besteed uit het Covid-19 Noodfonds.
Tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie liet het ministerie weten dat AOV, AKB, FBMMEB (Financiële Bijdrage aan mensen met een beperking), FBZWHH (Financiële Bijdrage aan sociaal zwakke huishoudens) en exploitatie naar Sipaliwini reeds zijn overgemaakt op de rekening van het ministerie, waarbij een deel al is uitbetaald.
Verder is de heffingskorting voor de ambtenaren al uitbetaald. Kinderbijslag wordt naar keus voor de ambtenaar overgemaakt (maandelijks, kwartaal, halfjaarlijks, jaarlijks).
Van de groep medewerkers van legale crèches en peuterscholen zijn 45 van de 82 reeds uitbetaald. Kindertehuizen: 22 van de 37 uitbetaald. Stichtingen: 2 van de 11 uitbetaald. Werklozen of zij met een verminderd inkomen: ruim 300 personen.

BEKIJK OOK
Regering komt middenklasse tegemoet met subjectsubsidie ‘Oli Moni’ op brandstof