fbpx

Aanstaande Jaarrede markeert einde regering en parlement in huidige setting

GFC NIEUWS- Wanneer op 30 september de Jaarrede door President Desire Bouterse wordt uitgesproken markeert het het laatste zittingsjaar zowel voor de regering als het parlement in de huidige setting.

Na de verkiezingen van 2020 komt er ongeacht de verkiezingsuitslag een nieuw regeerteam en nieuwe volksvertegenwoordiging.

Parlementsvoorzitter Jeniffer Geerlings-Simons zegt dat na de presentatie van de jaarrede er zeker twee zaken belangrijk zijn.

De eerste daarvan zijn de wetten die nog afgehandeld moeten worden en het andere is de begroting. De Nationale Assemblee is tot en met maart 2020 nog volop actief waarna het verkiezingsreces aanbreekt.

De DNA-voorzitter zegt sessies te zullen hebben met het parlement en de regering om het werk zo optimaal mogelijk te plannen. Er zijn nog wetten die afgerond moeten worden.

De politica noemde de onderwijswet, de wet op aanbestedingen, de huurwet, de nieuwe raamwet voor volksgezondheid en enkele wetten in het kader van de National Risk Assesment (NRA) als enkele belangrijke wetsproducten die behandeld moeten worden.

BEKIJK OOK
Btw zal geen kostprijsverhogend, maar wel inflatoir effect hebben

Naast de wetten gaat de aandacht ook uit naar de begroting voor het komende dienstjaar waarvan ze hoopt dat die spoedig afgerond wordt.

Voor wat de inrichting van de regering zegt de parlementsvoorzitter dat deze bijeenkomst rond uit een uur of drie zal duren. Het staatshoofd inspecteert voorafgand aan zijn spreekbeurt de gewapende troepen.

Bij de Jaarrede geeft het staatshoofd een korte terugblik van zaken die hebben plaatsgevonden en een vooruitblik die te maken heeft met het jaarplan hoe de president nadrukken denkt te leggen op het beleid.

Als er nationaal en internationaal bijzonderheden zijn komen die meestal ook aan de orde. Aan het eind van zijn betoog biedt de president de concept begroting aan en gaat kort daarop in.

Hoewel er niet veel tijd meer is vanwege de verkiezingen verwacht de DNA-voorzitter dat zaken als huisvesting, onderwijs en de gezondheidszorg ruime aandacht van de regering zullen krijgen in het komend dienstjaar, meldt het NII.