Aanpassing verkeerssituatie Kwassiestraat

GFC NIEUWS- Nabij de Kwassiestraat, zijstraat van de Kwattaweg ter hoogte van de Munderweg, ontstaan er dagelijks verkeerscongesties, mede vanwege het verkeer dat onder andere vanuit de Kwassiestraat rechtsaf de Kwattaweg op wil gaan richting het centrum van Paramaribo.
Ingaande 7 februari om 7:00 uur zal de verkeerssituatie van de Kwassiestraat worden aangepast.
Het gedeelte van de Kwassiestraat, gelegen tussen de Linnaeusstraat en de Kwattaweg, zal gesloten verklaard worden voor het verkeer komende vanuit de Linneausstraat en het verkeer komende vanuit de Abraham Samsonstraat met uitzondering van politie-, brandweer- en ambulancevoertuigen.
Het verkeer komende vanuit de Linneaussstraat richting de Kwassistraat zal dus verplicht rechtsaf moeten gaan richting de Abraham Samsonstraat.
Deze maatregel zal gelden van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 18.00 uur, behalve op zon- en feestdagen.
Het zal tevens verboden zijn voor het verkeer op de Kwattaweg, komende vanuit de richting van de Kernkampweg, om vanuit de Kwattaweg rechtsaf te slaan richting de Kwassiestraat. Deze maatregel is echter een permanente maatregel.
De gewijzigde verkeerssituatie zal door middel van verkeersborden worden aangegeven.
Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie vraagt de gemeenschap rekening te houden met de gewijzigde verkeerssituatie.