Aanpassing inningsbeleid SWM

De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) zal haar beleid met betrekking tot de inning van waterrekeningen aanpassen.

De aanpassing houdt volgens een bericht van de SWM in dat voortaan niet bij de 3e, maar bij de 2e openstaande rekening automatisch de incassokosten van SRD 55 zullen worden bijgeboekt.

Ook zal na de bijboeking van de incassokosten meteen tot stopzetting van de waterlevering worden overgegaan.

De betaling van elke waterrekening dient uiterlijk op de 24ste van elke maand te worden voldaan.