Aanpak weg naar Langa-Uku

De weg naar het dorp Langa-Uku zal donderdag worden aangepakt door het ministerie van OWT&C in samenwerking met het districtscommissariaat Marowijne – Zuidwest.

Deze garantie gaf districtscommissaris (dc) Kenya Pansa maandag aan de gemeenschap en het traditioneel gezag van Langa-Uku.

De bewoners vroegen om opheldering over voorlopige stopzetting van de werkzaamheden van een ondernemer op de weg naar het dorp.

De ondernemer begon, zonder af te stemmen met de lokale overheid, werkzaamheden uit te voeren op de weg, terwijl de weg reeds is opgemeten en geprojecteerd voor een gedegen aanpak vanuit het ministerie van OWT&

C. De aanpak van de weg naar het dorp Langa-Uku in ressort Wanhati, is onderdeel van een project voor rehabilitatie van alle wegen in Marowijne.

Een vertegenwoordiger van de vrouwen organisatie Langa-Uku mocht een passage uit het project dossier lezen, waarin de rehabilitatie van de weg naar het dorp is opgenomen.

De bewoners zijn ingenomen met de toezegging van de districtscommissaris. Het dorp zal binnenkort rouwplechtigheden uitvoeren. Pansa heeft als blijk van medeleven enkele spullen overhandigd aan de gemeenschap namens het districtscommissariaat.

Overige berichten