fbpx

Aanpak verkeerssituatie kruispunt Coesewijnestraat, Rust & Werk- en Ephraimzegenweg

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft de laatste hand gelegd aan het portaal op het kruispunt van de Coesewijnestraat, Rust & Werk- en de Ephraimzegenweg.

Volgens Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van OWT&C, heeft dit niet eerder kunnen plaatsvinden vanwege de elektriciteitsbekabeling die wat lager hing. Met medewerking van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is de bekabeling verwijderd en kon de ligger geplaatst worden. “De volgende stap is het in orde brengen van de tekeningen, en die vervolgens te bespreken met de leverancier om zo het detectieplan af te ronden”, verklaarde Wip.

Met de inwerkingstelling van het nieuwe verkeerslicht zal ook een nieuw verkeerscirculatieplan van kracht zijn. Dit plan is van belang om het verkeer effectief te laten afwikkelen. De voorbereidingen zijn intussen getroffen en het verkeer ter plaatse zal op een hele andere manier gaan rijden. Het integrale verkeerscirculatieplan, is reeds opgesteld en het zal een groter gebied omvatten dan alleen het eerder genoemd kruispunt.

OOK INTERESSANT
SoZaVo start fysieke registratie in Wanica, Para en Saramacca

De gemeenschap zal op kort termijn niet alleen geïnformeerd worden over de inhoud van het nieuw circulatieplan, maar ook hoe het verkeer zich zal gaan verhouden in vergelijking met de huidige situatie.(GFC)