fbpx

Aanpak natte- en droge infrastructuur Para

Districtscommissaris Armand Jurel heeft het tempo aan infrastructurele werken opgevoerd in Para. Op alle fronten wordt er gewerkt aan het herstellen van de zandwegen, opschoning en verbetering van de waterhuishouding en vervanging van kapotte duikers.

Deze prioriteitswerkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd en in samenwerking met de ministeries Landbouw Veeteelt en Visserij, Openbare Werken en Defensie.

Para Oost

De zandwegen in Para Oost worden geëgaliseerd, de omgeving van diverse scholen worden ontdaan van hoog wied en alle bermen worden gemaaid.

De aannemer Main Transport is ook ingezet om de irrigatiekanalen op te schonen.
Samen met de Houtunie Suriname en de politie wordt de mogelijkheid bekeken voor de bouw van een parkeerfaciliteit voor houttrucks nabij de hoek La Vigilantia en Martin Luther Kingweg.

Para Noord

De Wegenautoriteit Suriname heeft het onderhoud van de bermen langs de Indira Gandhi- en de Kennedyweg ter hand genomen. Enkele kleine ondernemers zijn aangetrokken om de bermen regelmatig schoon te maken tot de Airport.

20 km trenzen aan weerszijde van deze hoofdwegen werd door OW opgeschoond. Ook de waterhuishouding werd aangepakt in samenwerking met het ministerie van LVV. De gedetineerden worden nu al enkele weken ingezet om de bermen van de binnenwegen schoon te maken.

Para Zuid

De rijweg naar Republiek is ontdaan van hoog wied en wordt nu regelmatig onderhouden. De aannemer Dalian wordt nu ingezet om duikers te plaatsen op bepaalde plaatsen onder de weg vanaf Zanderij tot Matta.

Aannemer Main transport heeft de opdracht gehad om de wegstrekking vanaf Matta tot Pikin Saron te reconditioneren. In samenwerking met het Nationaal Leger zijn alle zandwegen in dit ressort geëgaliseerd. De waterhuishouding van de plantages Overtoom en Onverwagt zijn ook aangepakt.

Naast de reguliere werkzaamheden, zoals vuilophaal , verfraaiing, grondbeleid, ordening recreatieoorden en controle op winkels en eetgelegenheden, wordt het administratief gedeelte ook aangepakt.

De afdeling District-Inkomsten wordt in praktijk omgezet om verdiensten uit het district op efficiënte en effectieve manier binnen te halen. Het districtsfonds moet hiermee versterkt worden om te kunnen voorzien in de uitvoering van beleidswerken.(GFC)

Naar meer berichten...