fbpx

Aanpak infrastructuur diverse woningbouwprojecten Saramacca

GFC NIEUWS- De verschillende straatlozingen van het volkswoningbouwproject te Groningen worden uitgediept met een mini-graafmachine.

De werkzaamheden zijn woensdag van start gegaan in opdracht van districtscommissaris Sarwankoemar Ramai.

Aannemingsbedrijf SL Equipment is belast met de uitvoering.

Volkswoningbouwproject Groningen is een dichtbevolkt gebied. Met het uitdiepen van deze straatlozingen zal de ontwatering van dit gebied makkelijker plaatsvinden via de zogenaamde Tibitikreek naar de Saramaccarivier toe.

Hetzelfde aannemingsbedrijf plaatste deze week een streng duiker onder de waterkerende dam van het Marrondorp Maho.
Deze duiker zal het overtollig water in dit dorp ontwateren via de Mahokreek naar de Saramaccarivier toe.

Verder worden ook de weg en de straatlozingen vanuit Maho richting plantage Aitnoch schoongemaakt. Ook de gaten op de wegdek worden dichtgemaakt met het vrijgekomen zand.

BEKIJK OOK
Kinderfotografie workshop en expositie in vijf districten

Op 4 september werd in opdracht van Ramai de hoofdlozing achter de percelen ten zuiden van de Kampong Ketjilweg te Kampong Baroe opgeschoond. Het gaat om een lozing met een lengte van meer dan 2000 meters en een breedte van 4 m.

De bewoners deden een beroep op de districtscommissaris om deze lozing aan te pakken, zodat het overtollig water tijdens regentijd vrijelijk kan wegstromen.

Deze lozing ontwatert de percelen ten zuiden van de Kampong Ketjilweg via de zogenaamde Betakreek naar de Saramaccarivier toe.

In dit gebied wordt naast landbouw ook aan veeteelt gedaan.