Aanpak en uitbreiding infrastructuur Hollands Kamp

De totale infrastructuur van het Inheemse dorp Hollandse Kamp wordt aangepakt en uitgebreid. Een aannemings- en grondverzetsbedrijf moet in opdracht van de overheid alle binnenwegen rehabiliteren en de totale waterhuishouding aanpakken, meldt het BIC.

De wegen in het dorp verkeren in slechte staat en zijn haast onbegaanbaar. De waterhuishouding is van dien aard dat er met de regenval veel sprake is van wateroverlast. Woningen van enkele dorpelingen zijn alleen via looppaden bereikbaar en nutsvoorzieningen ontbreken.

Het aanleggen van nieuwe wegen, afvoerkanalen, afvoerduikers, inritten en de inrichting van een nieuwe begraafplaats behoren tot de structurele aanpak van de infra in het dorp.

De looppaden in het dorp worden uitgebreid tot stabiele rijwegen. Hiervoor worden delen van het bos open gestoten om de nieuwe wegen aan te leggen conform internationale standaarden.(GFC)