Aannemer levert prulwerk af

Er was een zeer gevaarlijke verzakking opgetreden bij de duiker onder de Misgunstweg, ter hoogte van de Oleanderweg, in het district Saramacca.

Ook delen onder de asfaltweg waren afgelopen zaterdag weggespoeld.

Het Ministerie van Openbare Werken heeft meteen een aannemer ingeschakeld om deze duiker te vervangen. De aannemer heeft op zaterdag 18 juni en dinsdag 21 juni de werkzaamheden uitgevoerd.

Districtscommissaris Laksmienarain Doebay, die zich ook ter plaatse oriënteerde heeft volgens het BIC geconstateerd dat de aannemer prulwerk heeft afgeleverd. Er zijn geen beschoeiingen of keermuren gemaakt aan weerszijden van de duiker. Hij vreest dat bij regenval er weer verzakkingen zullen optreden.(GFC)

Overige berichten