fbpx

Aanname fiscale wetten draagt bij aan effectievere en efficiëntere belastinginning

GFC NIEUWS- Voor de Belastingdienst en haar klanten breekt een nieuw tijdperk van digitale communicatie aan met de aanname van de moderne fiscale wetten door De Nationale Assemblee (DNA).

Het gaat hier om de volgende wetten: 1. Toekenning van Fiscaal Identificatienummers, 2. Wet nadere wijzigingen van de Inkomstenbelasting 1922, 3. Wet Loonbelasting en 4. Wet Omzetbelasting 1997.

Alle 30 aanwezige volksvertegenwoordigers hebben hiermee het transformatieproces van de belastingdienst goedgekeurd dat is ingezet door de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

Hervorming van belastingwetgeving welke veelal verouderd is en niet meer voldoet aan internationale standaarden en daarnaast ook de hervorming van de Belastingdienst met als uitgangspunt hervorming van de organisatie, zijn onderdeel van het transformatieproces waarin de Belastingdienst zich nu bevindt.

Voor het doen slagen van de transformatie was aanname van deze wetten essentieel voor het ministerie van Financiën.

De wetten stellen de Belastingdienst namelijk in staat aangifte van Omzet Belasting, Loon Belasting en Inkomsten Belasting digitaal te doen. Zonder de wet Toekenning van Fiscaal Identificatienummers (FIN), zou de overgang van hard copy aangifte naar digitale aangifte niet mogelijk zijn.

De Belastingdienst is reeds overgestapt op een nieuw computersysteem genaamd SIGTAS (Standard Integrated Government Tax Administration System).

Met de komst van dit systeem en de invoering van het FIN wordt de administratie binnen de Belastingdienst transparanter, toegankelijker en makkelijker voor de belastingplichtigen.

Verder zal dit systeem ook de effectiviteit en de efficiëntie van de organisatieprocessen verbeteren. Op dit moment worden alle belastingplichtigen die reeds geregistreerd zijn voorzien van een FIN en aan alle nieuwe registraties wordt direct een FIN toegekend. De bekende vast, stam en import-exportnummers komen hiermede te vervallen.

BEKIJK OOK
Het volk blijft maar inleveren: verhoogde SZF- tarieven weer uit onze eigen portemonnees

Het gebruik van SIGTAS en de overstap naar digitale aangiftes en de introductie van FIN stellen de Belastingdienst in staat de heffing, inning en controle van de verschillende belastingmiddelen structureel te verbeteren.

De invoering van FIN moet resulteren in een klantvriendelijke en betere dienstverlening. Met als eindresultaat een kwalitatief, betrouwbaar en actueel klantenbestand. Dit is essentieel voor een goed functionerende Belastingdienst, maar ook om gezond beleid te kunnen maken, met als eindresultaat besparing van kosten- en tijd en verruiming van de inkomsten van de staat.

Om te garanderen dat de klant van de Belastingdienst in staat is mee te gaan met de transformatie van hard copy naar digitale aangifte, zal door de Belastingdienst breed en uitvoerig worden gecommuniceerd met haar klanten.

Er is reeds een aanvang gemaakt met het opzetten van een moderne klantenserviceafdeling. Door het opzetten van een afdeling klantenservice zal de klant zoveel als mogelijk worden bijgestaan bij het voldoen aan haar fiscale verplichtingen.

De belastingdienst streeft ernaar dat al haar klanten de overstap zullen maken naar digitale aangifte.

De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is zich ervan bewust dat niet elke belastingplichtige gebruik maakt van het internet. Aan die klanten zal in de overgangsfase de mogelijkheid worden geboden op de oude manier, dus op papier aangifte te doen.