fbpx

Aanmaak elektronische ID-kaart voorlopig gratis

De aanmaak voor de elektronische Identiteitskaart is de komende zes maanden kosteloos.

Berichten dat er voor het verkrijgen van het nieuwe identificatiebewijs momenteel SRD 75,- zou moeten worden betaald, berusten niet op waarheid. Wel is het zo dat indien een burger zijn of haar ID-kaart kwijt is en deze wenst te vervangen er wel kosten in rekening worden gebracht.

In gevallen waarbij er sprake is van vervanging van de oude voor een nieuw ID-kaart betaalt de samenleving de komende periode geen cent. Ook aan burgers, 16 jaar tot hun zeventiende jaar, die voor het eerst een ID-kaart maken worden deze kosteloos verstrekt.

Na het verstrijken van de periode van zes maanden zal de burger wel SRD 75,- betalen voor een nieuwe legitimatiebewijs en waar nodig ook de boete (bijvoorbeeld bij verlies).

Degenen die nu een nieuwe ID willen maar hun oude hebben verlegd, moeten wel SRD 75 betalen. Dit zei de coördinator E-Government, Gardelito Hew A Kee in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut.

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is momenteel druk bezig al zijn kantoren landelijk klaar te maken om de gemeenschap van dienst te zijn.

Van de meer dan 40 kantoren zijn momenteel reeds 14 in staat de nieuwe ID-kaart voor de burger in orde te maken. Binnen enkele weken worden nog meer kantoren in place gebracht om de burgers te helpen.

BEKIJK OOK
Lancering eerste editie Who’s Who in Suriname Business Guide

Volgens de coördinator E-Government is er ook een lijst met zeven extra locaties geïdentificeerd, verspreid over een aantal districten waar burgers terecht kunnen om hun nieuwe ID-kaart te laten maken.

Hew A Kee roept de burger op om tussen nu en 17 september van dit jaar de oude kaart te laten vervangen door een nieuwe. Hij benadrukt dat dit in de voormelde periode, kosteloos is.

Eveneens is een bekendmaking van het ministerie van Binnenlandse Zaken de deur uitgegaan, waarbij de gemeenschap een duidelijk beeld heeft ten aanzien van de tarieven en eventuele boete.

Burgers hoeven voor het maken van een nieuwe kaart niet per se naar het hoofdkantoor van het CBB aan de Jagernath Lachmonstraat, maar kunnen ook naar het kantoor in het ressort waar zij woonachtig zijn.

Vanaf de start voor het aanmaken van nieuwe kaarten op 15 maart 2019 verloopt alles, op een paar kleine kinderziektes na, vlot.