fbpx

Aanmaak e-ID focusmissies binnenland

GFC NIEUWS- De verkiezingswerkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken is wederom gestart met missies naar het Boven Surinamegebied.

Het gaat hierbij om de gebieden, Debike, Asidonhopo, Pokigron. “ Tijdens deze missies zullen twee teams binnen een periode van 25 dagen deze gebieden afronden, waarbij de focus wordt gelegd op de aanmaak van e-ID voor de identiteitsgerechten van bovengenoemde gebieden ”, zegt Anastatia Pokie, coördinator van de werkgroep Binnenland.

Aanmelden

De werkgroep is voor het eerst begonnen met de aanmaak van de e-ID voor de bewoners van het binnenland tijdens de missies Tapanahony- en het Lawagebied die zijn uitgevoerd in de periode 27 juli tot en met 21 augustus.

Volgens Pokie kunnen burgers zich direct aanmelden bij de missiegroepen om hun e-ID aan te vragen.

De missiegroepen zullen rechtstreeks in contact staan met de Printing House in Paramaribo. “De e-ID zal worden opgestuurd voor de missiegroep die in het veld zorgdraagt voor de distributie.

Vorige missies

In mei en juni dit jaar heeft dit team van Biza eerder drie missies in het Boven Suriname gebied en een missie in het Boven-Marowijne gebied gevoerd.

BEKIJK OOK
Vermoedelijke drugsvliegtuig aangetroffen in West-Suriname

Tijdens deze missies konden de identiteitsgerechtigden in het binnenland nog niet worden voorzien van de e-ID. Wel zijn de persoonsgegevens van de burgers gecontroleerd en het centrale bevolkingsadministratiebestand geactualiseerd.

De mensen die geen geboorteakte hadden, waren in de gelegenheid gesteld een verzoek tot aanvulling van de Registers van de Burgerlijke Stand te doen. Aangiften van geboorten en overlijden die niet hebben plaatsgevonden, zijn ook gedaan.

“De burgers die tijdens de vorige missies niet hebben aangemeld kunnen dan tijdens de missies Debike, Asidonhopo en Pokigron alsnog hun burgerzaken controleren”, aldus Pokie

Belang identiteitskaart en juiste adres

Voor deelname aan de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2020, is het hebben van een geldige identiteitskaart erg belangrijk.

Veel burgers in het binnenland zijn hiervan afhankelijk en beschikken meestal niet over andere legitimatiebewijzen zoals een rijbewijs of een paspoort.

Om de CBB-bestanden actueel te houden, zullen ook verzoekschriften van verhuizingen door de missiegroep worden opgemaakt, waardoor burgers op het juiste adres staan vermeld.

Een juiste adres is noodzakelijk voor de indeling op de verschillende stembureaus.