fbpx

Aangepaste wegomlegging binnenstad

GFC NIEUWS- Het Korps Politie Suriname laat weten dat in het kader van de te verwachten verkeersdrukte naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, het verkeer in de binnenstad in verband met de
veiligheid zal worden omgelegd.
De eerder bekendgemaakte wegomlegging wordt als volgt aangepast:
De kruisingen gevormd door de hierna te noemen wegen zullen worden afgesloten met dien verstande dat bestemmingsverkeer wel zal worden toegelaten:
– Jodenbree- en de Maagdenstraat
– Dominee- en de Jodenbreestraat
– Steenbakkerij- en de Zwartenhovenbrugstraat
De wegomlegging zal op de volgende dagen en tijden plaatsvinden: 23, 24, 30 en 31 december. Telkens van 09.00 tot en met 19.00 uur.
Naar gelang de verkeersintensiteit afneemt zal in overweging worden genomen om de ingestelde omlegging eerder dan gepland ( 19.00 uur ) op te heffen.
Op de totale gemeenschap in het algemeen en de weggebruikers in het bijzonder wordt een dringend beroep gedaan om met het bovenstaande rekening te houden, uw route te plannen en de bevelen van de politie stipt op te volgen.

BEKIJK OOK
Wegafsluitingen en veiligheidszone vanwege bezoek Caricom-delegatie aan botanische tuin