fbpx
Aangepast productieprogramma Staatsolie voor 2020

GFC NIEUWS- Als gevolg van de abrupte, scherpe daling van de internationale olieprijzen, tot enig moment zelfs onder de US$ 20 voor een barrel, is Staatsolie gedwongen een aangepast productieprogramma uit te voeren.

Het oorspronkelijke boorprogramma is teruggebracht van 95 naar 30 putten voor de rest van 2020 met een budget van US$ 20 miljoen. “Het wordt een enorme uitdaging om dit programma uit te voeren, omdat we ook door moeten gaan met het polymerproject”, zegt Patrick Brunings, gewezen Production Asset manager.

In 2018 was er nog US$ 81 miljoen vrijgemaakt voor het boorprogramma. “De productie-effecten van polymer injection zullen pas eind volgend jaar merkbaar zijn, maar nu al moeten we de investeringen plegen.”

Wat de situatie extra uitdagend maakt, is dat de wereldhandel vrijwel stil is komen te liggen door de COVID-19-pandemie. Dat betekent weinig vraag naar aardolie en voor Staatsolie minder broodnodige inkomsten om te kunnen blijven investeren in het op peil houden van de olieproductie van 16.500 barrels per dag.

Infill-putten

Ondanks dat het boorprogramma is aangepast, blijft de jaarproductietarget voor 2020 net als vorig jaar 6 miljoen barrels. Patrick benadrukt dat er bedrijfsbreed wordt doorgegaan met bezuinigen op de operationele uitgaven. “We hopen hierdoor tussen US$ 10 en 15 miljoen extra vrij te kunnen maken voor het boor- en productieprogramma.”

Van de dertig putten die dit jaar zullen worden geboord, zal het grootste deel zogenoemde infill-putten betreffen. Dit zijn putten die liggen tussen bestaande productiebronnen. In het verleden is bewezen dat met deze methode meer dan tachtig procent boven de gemiddelde tien tot vijftien barrels per bron kan worden geproduceerd. “Daarom kiezen we nu voor deze methode”, motiveert Brunings het besluit.

Droogte en overmacht In 2019 moest ook al een aangepast boorprogramma worden uitgevoerd. Van de voorgenomen 117 bronnen zijn uiteindelijk 101 aangelegd, die liggen in het Tambaredjo- en Tambaredjo-Noordwest-veld. “Het weer heeft ons parten gespeeld.

De onverwacht lange droge periode heeft vooral op de werkzaamheden in de zwamp negatieve effecten gehad”, verduidelijkt Brunings. Zwampen waren door de droogte niet optimaal toegankelijk en in sommige gebieden is het werk zelfs stilgelegd. Drie van de vijf boorplatformen konden niet worden ingezet.

Door het gebrek aan water in de zwampen duurde het langer om de overige beschikbare boorplatformen te verplaatsen. En het verplaatsen van boorinstallaties mag volgens de Health Safety & Environment-regels (HSE) alleen overdag plaatsvinden.

Ondanks tegenslagen is het productiedoel in 2019 gehaald en zelfs met 50.000 vaten overtroffen.

Meer nieuws

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…