fbpx
Aangeboden | Welk advies hebben de politieke leiders gegeven?

Wij constateren de laatste tijd dat vonnissen die worden uitgesproken niet worden uitgevoerd door de betreffende staatsorganen die deze moeten effectueren. Echte democraten die hierbij betrokken zijn, zouden uit eerbied voor de rechterlijke macht of uit eigen beweging al lang hun functies hebben neergelegd.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de leden van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), Sapoen, Chitan alsmede de president van Suriname. Zij zijn de echte veroorzakers van een “constitutionele crisis” samen met DNA-leden die voor de aanname van dubieuze wetten zorgen als reactie op rechterlijke uitspraken en zich daardoor mengen in lopende procedures bij de rechtbank.

Uiteraard in zekere zin ook de uitvoerende macht! De scheldkanonnades van bepaalde niet-afgestudeerde bestuurskundigen op de jurist Gerard Spong (1946) vind ik zeer infaam en onprofessioneel.

De zeer gerenommeerde advocaat Spong heeft jarenlang in Suriname gewerkt o.a. bij het advocatenkantoor Lim A Po en is op dezelfde dag beëdigd als advocaat met Lilian Gonçalves, de vroegere echtgenote van Kenneth Gonçalves, één van de slachtoffers van de Decembermoorden (de Volkskrant, 22 december 2007).

Ik verzoek iedereen heel dringend het hoofd koel te houden! Ik begrijp de partijdigheid van sommige personen wel maar dan nog heeft het geen enkele zin zich onbeschaafd te gedragen. Zeker niet in de media! Ik begrijp overigens niet waarom zulke pennenvruchten worden gepubliceerd.

De vroegere politieke leiders
Natuurlijk zijn de veroorzakers van de huidige juridische dilemma’s tevens de vroegere politieke leiders. Ik ben het volkomen eens met de econoom en politicus Jules Sedney (1922) dat de politieke partijen in het verleden nagelaten hebben om duidelijke wetten te maken in evenzo de Grondwet: “Iemand die bijvoorbeeld veroordeeld is of verdacht wordt van ernstige misdrijven kan nooit president worden van Suriname.”

Dat de huidige politieke leiders nu “handjes gaan schudden” bij de president omdat er een “constitutionele crisis” zou zijn, vind ik zeer navrant. Hiertoe behoren jammer genoeg ook personen die vroeger commissaris bij de politie zijn geweest alsmede minister van Justitie en Politie. Wat is toen hun bijdrage geweest om navenant deze schrijnende situaties te voorkomen?

Het moge duidelijk zijn dat het hier niet om personen gaat maar de rechtspraak (zie hiervoor mijn artikel van 12 juni 2016 in GFC Nieuws) waarbij de krijgsraad onafhankelijk en neutraal zijn besluiten moet kunnen nemen.

Op de verwarrende bijdrage van de jurist Sam Polanen is in de media reeds een corrigerende reactie gekomen door de jurist Hugo Essed als: “Een lesje staatsrecht.” Nu vraag ik mij in alle rust af hoe men “staatsrechtgeleerde” wordt in Suriname.

In een eerdere bijdrage in Dagblad Suriname op 6 juli 2015 heb ik reeds opgemerkt dat Polanen zich vergist als staatsrechtgeleerde: “Vergist hij zich nu weer?” Deskundigen waarvoor ik nog steeds veel respect heb als staatsrechtgeleerden in Suriname zijn onder andere Frits Mitrasing (1921 – 1998), Coen Ooft (1920 – 2006) en in zekere mate voor één van mijn vroegere docenten geschiedenis en staatsinrichting namelijk Eugène Gessel (1919).

De politieke leiders kunnen zich nu beter op de vlakte houden in deze heikele zaak. Wellicht vinden sommigen het leuk het presidentieel paleis te bezoeken omdat zij zo graag daar willen vertoeven. Na hun verblijf voor een “constitutioneel onderonsje” onder het genot van de overheerlijke presidentiële koffie kwamen zij met zeer uiteenlopende standpunten naar buiten. Ik ben benieuwd waarvoor de president van het Hof was uitgenodigd en welk dringend advies de politieke leiders aan de president hebben gegeven.

Voortgang proces op 30 juni 2016
De auditeur-militair die zich onder meer wegens het niet bestaan van een Constitutioneel Hof in Suriname heeft verzet tegen de opheffing van de schorsing zal zich nu uitspreken wie schuldig is alsmede met een strafeis moeten komen.

Wellicht weigert de auditeur-militair wegens “persoonlijke redenen” om met een strafeis te komen zodat de procedure weer stagnatie oploopt. Dat er obstakels opgeworpen zullen worden, is eveneens de verwachting van de verdediging alsmede de voorzitter van de stichting 8 December 1982 tevens nabestaande Sunil Omrawsingh.

Mijn verwachting is dat het proces gewoon voortgaat en dat de strafeisen worden geformuleerd! Het strafproces heeft al zo vaak stagnatie opgelopen dat het opnieuw opwerpen van barrières geen enkele zin heeft.

Vele hoge internationale organisaties volgen dit proces met bijzondere belangstelling. De krijgsraad heeft een weg ingeslagen die voortgezet moet worden. De insinuaties die een nabestaande doet op de media met een vaste column vind ik zeer smadelijk voor de vredelievende Surinaamse gemeenschap. Het inboezemen van angst is zeer lafhartig! Hoe kun je zulke ongenuanceerde berichten publiceren!

We moeten ons daar echter niet druk over maken. Ik heb zowel de staatsgreep als de Decembermoorden in Suriname meegemaakt eveneens de ontwikkelingen daarna. Daarom heb ik geen enkele boodschap aan personen die bezig zijn vanwege eigen (politieke) belangen de gemeenschap op te ruien.

Nogmaals wens ik alle partijen veel succes toe! Met name de krijgsraad die een zuivere en neutrale rol moet betrachten. Elke verdachte heeft recht op mensenrechten hoe verachtelijk je die persoon ook vindt. Uiteraard zullen bepaalde verdachten worden vrijgesproken van de aanklachten of een mildere straf krijgen.

Ik heb tegen niemand hard feelings. Ik verwacht alleen dat het recht zijn beloop heeft! Voorts verwacht ik een vredige afronding van het proces dat bekend staat als: “De Decembermoorden.”

Robby Roeplall

Meer nieuws

Covid-19 actieve gevallen onder de 100

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is onder de 100. Volgens de jongste update op het dashboard zijn nu 72 personen in Suriname besmet met…

Commissie buigt zich over regulering grondbeleid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Presidentiële commissie moet Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

14 nieuwe Covid-gevallen, 24 genezen

GFC NIEUWS- Binnen een etmaal zijn er 14 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…