fbpx
Aangeboden | Weekend Quote: Stop Corruption?

DECREET B nummer 9 van 8 september 1980 houdende instelling van een speciaal berechtingscollege – het Bijzonder Gerechtshof – (Decreet Bijzondere Rechtspleging). In de nota van toelichting lezen wij het navolgende:

“…het regiem van voor 25 februari 1980 heeft zich gekenmerkt door moreel en ethisch onverantwoord gebruik van machts-en /of geldmiddelen, hetwelk diepe wonden heeft geslagen in de Surinaamse samenleving.

De regering heeft het noodzakelijk geacht aan deze situatie van MOREEL VERVAL een definitief einde te maken en heeft naar wegen gezocht ten einde de opsporing, vervolging en berechting van ernstige MISDRAGINGEN (staatscorruptie) , in Suriname begaan in de periode tussen 1 januari 1970 en 25 februari 1980 en ook daarna te bevorderen.

Deze regeling zal tevens moeten bijdragen tot daadwerkelijke terugkeer naar de democratie, dan wel herstellen van NORMEN ter waarborging van een behoorlijk algemeen bestuur waarin rechtszekerheid en rechtsveiligheid hoogtij vieren.

Het Bijzonder Gerechtshof bestaat uit vijf leden, daaronder begrepen twee vanwege het Militair Gezag. De algehele leiding van het opsporingsonderzoek berust bij de auditeurs-militair.”

De auditeur-militair destijds was de heer Mr. Ramon de Freitas. Helaas heeft laatstgenoemde nooit een boekwerk gepubliceerd over de resultaten hiervan.

Ontwerpwet Anticorruptie augustus 2017:

“Al jaren achtereen wordt er binnen de Nationale Assemblee breedvoerig gesproken over een anticorruptiewet, die er zo spoedig mogelijk moet komen. Corruptie vernietigt een hele natie en dient met alle ons ten dienste middelen bestreden te worden.”

“Dat de corruptie ook grote schade aan dit land bezorgt, hebben we in de afgelopen jaren goed kunnen merken. Het voortdurend tegenhouden van een goed werkende anticorruptiewet in ons wetgevend orgaan, is op zich al een misdaad.” De West , editie 29 augustus 2017.

“In Suriname is corruptie de NORM in de politiek. De Surinaamse bevolking voedt die corruptie en verwacht van politici dat die corrupt zijn, want wanneer ze in de gelegenheid zijn moeten politici banen en OVERHEIDSOPDRACHTEN (overheidsgunsten) voor hen regelen.

Beide partijen worden gedreven omdat ze corruptie als essentiële norm kennen. De Surinaamse politici en Surinaamse ambtenaren leven volgens parallelnormen: oneerlijkheid, misbruik van macht en bevoegdheden, rancune en onderdrukking.

Het Surinaamse volk is in essentie een corrupt volk. Aan de politieke partijen wordt een beroep gedaan om NEPVERKLARINGEN achterwege te laten en de moed op te brengen om te verklaren dat corruptie behoort tot de politieke realiteit en de maatschappelijke realiteit van Suriname.” ; DBS, editie 28 augustus 2017.

GIWANI VON ZEGGEN: ”Pontius Pilatus van Misiekaba. Laten wij een streep trekken onder alle corruptiegevallen en met een schone lei beginnen na aanname van de Anticorruptiewet. Want “WIJ”, verwijzend naar zijn eigen NDP, hebben gedaan, maar jullie van de VHP ook.

Misiekaba verwijst naar het rapport van een deskundige over grove corruptie op het Ministerie van Openbare Werken onder ministerschap van Mr. Ganeshkumar Kanhai. Hierover heeft Bouterse na de verkiezing van mei 2010 ook gezegd dat hij de helft van de VHP zou kunnen laten opsluiten.

Wat dit betreft vond ik de reactie van SANTOKHI (VHP) ijzersterk. Niks geen streep. Niks geen schone lei. Laten we ALLE gevallen onderzoeken. En wie zich heeft vergrepen aan ons geld, zal voor de consequenties moeten instaan. Niet allen de NDP – VHP gevallen.

Een rondje langs alle partijen lijkt me veel beter. De Palu, Pertjajah Luhur, BEP, Sapoen en Cheaten, NPS, ABOP, KTPI, SPA, DA ‘91, Doe en alle andere partijen die ooit dichtbij de vleespotten konden komen”, aldus Von Zeggen in DWT, editie 28 augustus 2017.

Leendert Doerga:Back to 1980? Mr. Ramon de Freitas wederom aanstellen als auditeur-militair en met behulp van zijn aangeleerde en verworven listige kunstgrepen, slimmigheden ALLE corrupte politici, politieke leiders, staatslieden, staatsmannen, staatsvrouwen, machthebbers en gezagsdragers” doen opsporen, vervolgen en berechten voor het kaalplukken van de staatskas en staatsmiddelen?

Met een pluk ze kaal-wetgeving op zak om de staatseigendommen terug te brengen in de boezem van de Staat Suriname of terug te geven aan het corrupte Surinaamse volk?

 

Leendert Doerga

 

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…