fbpx
Aangeboden | Waar is de moraal van de VHP?

De VHP-fractieleider zegt niet wakker te liggen van de kritiek van partijgenoten op deelname van VHP-parlementariërs aan dienstreizen, georganiseerd door DNA. De VHP-leider rechtvaardigt deelname van zijn partij aan de vele dienstreizen met:

1) Nu reeds werken wij (de VHP) aan de toekomst van Suriname, waarbij wij i.v.m. de toekomstige regeerverantwoordelijkheid al onze internationale netwerken openhouden en versterken.
2) Een verbetering voorbereiden van onze (VHP) internationale samenwerking met internationale organisaties en overheden.
3) Het is belangrijk voor zijn partij om de juiste informatie over Suriname en het beleid van de regering te geven op de conferenties. “Wij kunnen dat niet alleen overlaten aan de coalitie”, aldus Santokhi.

De opstelling van de VHP naar de huidige regering is vrij dubieus: enerzijds zegt de VHP zich constructief op te stellen, anderzijds kraakt zij vrijwel alles van deze regering af.

Enerzijds de regering oproepen om drastisch te bezuinigen en anderzijds de kans met beide handen grijpen om op staatskosten op “snoepreisjes” te gaan, komt hypocriet en ongeloofwaardig over.

Hoe moeten wij het initiatief van de VHP-voorzitter zien dat hij als oppositieleider naar Nederland en India gaat om steun te zoeken voor Suriname? Constructieve opstelling of een drang vanuit het onderbewuste om te regeren?

Hoewel de heer Santokhi niet door president Bouterse was afgevaardigd, heeft hij van zijn bezoek aan India verslag uitgebracht aan ons staatshoofd. In welk kader moet dit verslag worden geplaatst?

Het is vrij uniek en heel opvallend dat een oppositieleider bij buitenlandse overheden ongevraagd steun gaat zoeken voor de regering van zijn land. Terecht heeft de Indiase overheid hem erop gewezen dat bepaalde zaken op regeringsniveau worden besproken en afgehandeld en niet met een oppositieleider. Met deze actie heeft hij naar mening van velen zichzelf te schande gemaakt.

Met deelname van zijn partij aan door DNA georganiseerde dienstreizen wil de VHP-fractievoorzitter voorkomen dat de coalitie mogelijk onjuiste informatie over Suriname en het beleid van de regering geeft op de conferenties. Hoe moeten wij ons zo’n situatie voorstellen?

Stel dat onze DNA-voorzitter of ander DNA-lid van de coalitie op een conferentie het Surinaamse standpunt uiteenzet, wat niet helemaal wordt gedragen door de VHP. Wil de VHP-voorzitter ons komen vertellen dat het meegereisde VHP-lid daartegen in verweer gaat op de conferentie?

Naar buiten toe dient een parlementaire delegatie van Suriname als eenheid op te treden. Ik neem aan dat het Surinaamse standpunt vooraf uitvoerig wordt besproken.

Verschil van mening en onenigheden moeten binnenskamers worden besproken. Een DNA-lid van de oppositie reist mee om een gezamenlijk Surinaams standpunt uit te dragen, niet om zijn collega’s van de coalitie te controleren.

Het argument van de heer Santokhi over deelname van de VHP aan dienstreizen om ervoor te zorgen/te waken dat de coalitie op conferenties de juiste informatie geeft over Suriname en het beleid van de regering houdt dus geen stand.

Over zijn twee andere argumenten (punten 1 en 2) kan ik kort zijn: internationale organisaties nodigen het parlement van Suriname uit, niet parlementsleden van een politieke partij. Als DNA-lid van de oppositie neem je niet op staatskosten deel aan parlementaire delegaties om de banden van jouw partij met internationale netwerken en overheden te versterken en te verbeteren.

De VHP neemt onder protest deel aan parlementsvergaderingen waaraan de “teruggeroepen“ DNA-leden Sapoen en Chitan deelnemen; volgens de VHP zijn de heren Chitan en Sapoen teruggeroepen en nemen ongrondwettelijk deel aan DNA-vergaderingen.

Waar is dan de moraal van de VHP als zij deelneemt aan een parlementaire dienstreis waaraan ook de “teruggeroepen parlementariërs“ Sapoen en Chitan deelnemen? Neemt de VHP deel aan de dienstreizen onder protest? Wie houdt wie voor de gek?

Dat de VHP-fractieleider niet wakker ligt van de kritiek op zijn fractie over deelname aan dienstreizen zullen critici en veel partijgenoten/participanten hem erg kwalijk nemen. Een goede leider zou een luisterend oor moeten hebben voor alle kritiek door zijn partijleden.

Als terechte kritiek jou niet deert, dan getuigt dat van gebrek aan respect en waardering voor de mening van hen die jou hun stem hebben gegeven. Dankzij hun stem zit je nu waar je zit.

In dit tijdperk van beweging zullen zij jou verlaten als je hun kritiek negeert. De verkiezingen van 2010 en 2015 hebben dat uitgewezen. Wijs is om kritiek van je kiezers/partijgenoten goed te ontvangen en af te wikkelen. Daarin zit de grootheid van een leider.

 

Jack Mohanlal

Meer nieuws

Eigen basisschool voor Drepada

GFC NIEUWS- Het dorp Drepada in Brokopondo heeft op maandag 19 oktober een mijlpaal bereikt. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….