fbpx
Aangeboden | VHP: zelfreflectie en zuivering van ziel en lichaam

Het begin van de Ramadan is een tijd om Allah te bedanken voor het feit dat Hij ons een kans geeft om te vasten en de voordelen uit deze spirituele ervaring te verwerven. Het vasten is een van de vijf zuilen binnen de Islam. Het is een verplichting voor eenieder die daartoe in staat is.

De maand Ramadan geeft de moslims de mogelijkheid om het lichaam en de ziel te reinigen maar bovenal geestelijk te ontwikkelen. Wat moslims als eigenschap zeker moeten hebben is geduld en rechtvaardigheid. Deze zijn de twee grote drijfveren van hun karakters. Vanuit deze twee drijfveren kunnen er goede eigenschappen ontwikkeld worden.

Het vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel, lichaam en dank uitbrengen aan Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Islam legt grote nadruk op het lichamelijk, zedelijk en geestelijk ontwikkelen van de mens. De Ramadan is een periode om solidariteit binnen de gemeenschap te bevorderen en te vergroten.

Tijdens de Ramadan is de moslim continu bezig met zelfreflectie. Met andere woorden als hij bij zichzelf te rade gaat wat goed en verkeerd is en eerlijk is tegen over zichzelf en vervolgens verbetert, dan pas kan hij een wending geven aan zijn levenswijze. De moslim doet dat niet alleen voor  zichzelf maar ook voor de gemeenschap.

Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed, wordt in deze maand gedurende de dag gevast en worden vrijwillige nachtgebeden verricht. Moslims verwelkomen het vasten zoals de aarde de regen, omdat het een maand is van goede dingen. Het begin van de Ramadan is de genade van Allah. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen op de wereld.

De Ramadan is een maand van: tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan.

Het vasten is de sleutel tot een werkelijke, oprechte, toereikende en universele dankbaarheid. Laat de maand Ramadan een maand zijn waarin jouw goede daden vermeerdert en waarin je afstand neemt van zonden. De Ramadan, een tijd waarin het aanbidden van Allah centraal staat en moslims zich volledig inzetten om sterker in hun geloof te worden.

Het vasten is een doeltreffende onderrichting in de beheersing en wilskracht. Het vasten leert de mens het vermogen tot aanpassen van het leven. Je gehele dagelijkse routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels en etenstijden.

We dienen deze vastenmaand te beschouwen als een gelegenheid om in onze harten te kijken en te zien, waar onze zwakheden liggen. We dienen dan ijverig te trachten deze zwakheden af te zonderen door Allah te vragen om Zijn vergeving en bescherming. Als iemand het liegen, bedriegen, kwaadspreken en vuile taal gebruik niet achterwege laat heeft het vasten voor hem geen nut.

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) doet een beroep op niet- moslims, om alle ondersteuning te geven aan de moslims die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobel doel, namelijk het vasten. Door wederzijds respect en tolerantie te tonen voor alle geloven kunnen we de saamhorigheid en eenheid in de samenleving bevorderen en natievorming stimuleren.

De partij is ervan bewust dat het vasten zeer ingrijpend is voor het leven van alledag en daarom maakt dit een zeer diepe indruk op de partij. Aan alle moslim broeders en zusters worden kracht, wijsheid en zegen toegewenst, gedurende de vasten periode.

De VHP wenst de samenleving maar in het bijzonder de totale moslimgemeenschap een gezegende Ramadan toe.

VHP

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…