fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Aangeboden  |  VHP: Ied ul-Fitre accentueert blijdschap

Op vrijdag 15 juni vieren moslims Ied ul-Fitr, het einde van de Ramadan. Dit feest accentueert de blijdschap welke moslims beleven vanwege het feit dat ze gedurende de maand Ramadan, Allah’s zegeningen hebben mogen ontvangen middels het nakomen van het vasten, welke voorgeschreven is voor moslims.

Het einde van Ramadan is ook een moment van zelfreflectie. Hoe heb ik tot nu toe de Ramadan doorgebracht? Heb ik er alles uit gehaald wat er te halen valt? Heb ik de deze maand gebruikt om mijzelf volledig te veranderen? Heb ik de gebeden verricht en onderhouden zoals nooit tevoren? Heb ik goede daden verricht? Heb ik mijn best gedaan om Allah tevreden te stellen?   

Door het Ied ul-Fitr-feest gezamenlijk te vieren wordt ook natievorming bevorderd. Wat ook bij velen niet bekend is, is dat de islam expliciet eenheid en broederschap met andersgelovigen aanbeveelt. Het feest waarin moslims hun vastenmaand beëindigen heeft dus een universeel karakter.

Moslims hebben tijdens de vastenmaand de gelegenheid gehad om via gebeden dichterbij de Almachtige te komen. Een ander belangrijk doel van het vasten is het in vrede leven met de Schepper, onszelf, onze medemens en onze omgeving om zodoende een beter mens te worden en steeds terugkerend geluk te ervaren.

De filosofie van het leven leert dat zo een disciplinaire overgave waarbij goede daden worden verricht, gezegend en beloond wordt door Allah met een betekenisvoller leven waarbij welvaart, succes, gezondheid en tevredenheid niet ontbreken. De grondbeginselen die gepaard gaan met Ramadan zoals respect, eenheid, tolerantie, samenwerking en saamhorigheid, moeten in de samenleving van Suriname de basis vormen voor de ontwikkeling van ons land.

OOK INTERESSANT
Vandaag startsein landelijke online-verkiezing Jeugdraad Suriname

In de roerige tijd die wij nu meemaken hebben de leiders van de godsdiensten de plicht om als dienaren van de Allerhoogste zich in te zetten voor vrede, die vraagt dat men ieders overtuiging als persoon en gemeenschap respecteert, en ook dat ieder mens in vrijheid zijn godsdienst kan belijden.

Laat Ied ul-Fitr ons die spirituele kracht en energie geven die nodig is offers te brengen waar onrecht plaats maakt voor recht, onwetendheid voor kennis en dat alle positieve inspanningen beloond mogen worden ter verdere ontwikkeling van ons geliefd land Suriname.

Laten wij tot God bidden dat hij ons land door het diepe dal haalt waarin wij nu terecht zijn gekomen. Laten wij Ied ul-Fitr aangrijpen om de vele uitdagingen die op ons pad liggen aan te gaan om ons in te zetten voor land en volk.

Laten wij de zegen van de allerhoogste afroepen om onze leiders wijsheid en kracht te geven, alleen die handelingen te plegen die in het voordeel zijn van ons volk. Laten wij ook tot God bidden dat hij het Surinaamse volk wijsheid geeft om de juiste leiders voor het land te kiezen.

De VHP wenst de totale natie, maar in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters een gezegende Ied ul-Fitr toe.

Ied mubarak.

VHP

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!