fbpx
Aangeboden | VHP bij Immigratie: Idealisme een droom van vooruitgang

Op 5 juni is het precies 143 jaar geleden dat de eerste Brits-Indische immigranten voet aan wal zetten in Suriname, te Fort Nieuw-Amsterdam. Het grootste gedeelte van de immigranten kwam als contractarbeider. Daarom werd deze groep ook wel kantraki’s genoemd.

In wezen was het systeem van contractarbeid een verkapte vorm van slavernij. Met de aanvoer van Hindoestaanse contractarbeiders uit Brits-Indië begon een van de meest belangrijke immigraties voor Suriname.

Vaak waren het de negatieve omstandigheden in eigen land die de immigranten ertoe dreven in te gaan op de verhalen van de wervers. De bedoeling was na een tijdelijk verblijf terug te keren naar het land van herkomst. Echter zijn velen hier achtergebleven, die in Suriname een nieuw begin zagen. 

De arbeiders werden voor een periode van vijf jaar onder erbarmelijke omstandigheden te werk gesteld op de plantages. Er waren geen toereikende medische voorzieningen, een karig loon en barakken om in te wonen. Het waren verpauperde boeren, landlozen, landarbeiders en mensen met familieproblemen. Maar deze boeren zagen in Suriname een nieuw begin. Een toekomst die begon met een schone lei in Suriname.

Na de afschaffing van de slavernij waren de Hindostanen van groot belang voor de plantages. Het gat van de weggetrokken slaven moest immers gevuld worden. Ze hebben zich op vele gebieden sterk ontwikkeld. Op sociaal gebied hebben ze zich ontwikkeld tot echte Surinamers. Ook op economisch gebied zijn de Hindostanen niet stil blijven zitten. Veel bedrijven vandaag de dag zijn in handen van Hindostanen.

In de multiculturele samenleving die Suriname nu is, neemt ook de Hindostaanse gemeenschap haar plaats in. De Hindostanen ontwikkelden zich tot een middenklasse, die zich door het volgen van hoger onderwijs oriënteerde op de hele samenleving.

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) is bijzonder blij dat de Hindostaanse immigranten ondanks alle barrières hun cultuur hebben weten te behouden. Als partij zijn wij bijzonder blij dat ofschoon wij in een multiculturele samenleving met uiteenlopende culturen wonen, wij vreedzaam naast en met elkaar leven.

Echter, merkt de partij op dat normen en waarden tegenwoordig niet in acht worden genomen. We leven in een tijd waarin veel normen en waarden verloren dreigen te gaan te midden van de hedendaagse invloeden. Normen en waarden maken ook deel uitmaken van onze cultuur. De VHP doet een beroep op de gemeenschap om de achteruitgang van normen en waarden een halt toe te roepen.

De partij is zeer tevreden dat de Hindostaanse gemeenschap voortdurend een grote bijdrage levert aan de opbouw van ons geliefd land Suriname en een waardige plaats inneemt in onze maatschappij. Zij heeft haar stempel gedrukt op allerlei gebieden. 

Onze voorouders zijn hier gekomen met een stukje idealisme, een droom van vooruitkomen. Het streven was een betere wereld, een betere toekomst, een beter leven door hard te werken. Dat hebben ze gerealiseerd. We moeten trots zijn op onze voorouders.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst de totale samenleving een vreugdevolle herdenking 143 jaar Hindostaanse immigratie toe.

VHP

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…