fbpx

Aangeboden | Vaders hebben het anno 2018 erg moeilijk

Als we het scheppingsverhaal, de verschillende geloofsovertuigingen en de praktijk van alle dag nagaan dan is de man kennelijk toch wel het belangrijkste wat de Allerhoogste het bestaan heeft geschonken. Maar deze mens heeft het anno 2018 erg moeilijk.

Het traditioneel partnerschap van man en vrouw is de ideale manier om het gezin met name de kinderen de lessen van het leven te leren. Mannen die wereldwijd hoge functies en machtige posities bekleden blijken vaak genoeg het instituut van vader niet zo goed te kunnen invullen waardoor gezinnen aan stabiliteit inboeten. Als het aan de vele werkzaamheden lag kan het hen enigszins vergeven worden maar bij sommigen zijn het de normen en waarden die zij met de voeten getreden hebben. In Suriname zullen wij dit soort gevallen ook hebben.

De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) roept daarom bij deze alle vaders op, zeker zij die het om verschillende redenen goed dan wel minder goed doen, om zich als hoofd van het gezin, goed vaderschap te tonen. “Het opvoeden van uw kroost vereist in deze tijd meer kennis wil je positieve resultaten van het kind hebben. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op digitaal gebied, die de mensheid sneller en kundiger van dienst zijn, maar aan de andere kant de opvoeding van uw kinderen negatief kunnen beïnvloeden.

Praten alleen is niet genoeg, wees voorbeeldig in alle opzichten. Pak de vaardigheden op bij hen die door de nieuwe ontwikkelingen ook weten hoe je de hedendaagse jeugd gericht op vooruitgang maar ook op medemenselijkheid moet klaarstomen voor de maatschappij”. We krijgen de laatste tijd vaak buitenlandse beelden in onze huiskamer hoe jeugdigen gewoon (mede)scholieren neerknallen. “Vaders laat dit ons land niet overkomen”.

Alcohol- en drugsmisbruik is ook een gedrag die wij bij een ieder die zich daaraan schuldig maakt moeten aanpakken, zeker bij mannen die als vader het goede voorbeeld zouden moeten geven. “Eenoudergezinnen waar moeder ook de vader is moeten wij terugdringen vaders, omdat de opvoeding van beide ouders in het belang van de kinderen is. Geen tijd en aandacht hebben voor de leerprestaties van onze jeugd maar ook hun hobby’s en andere positieve zaken, kan leiden tot ontsporing van ons nageslacht”.

BEKIJK OOK
Narcotica Brigade doet verschillende drugslocaties aan

Daarom is meer tijd stoppen in de opvoeding van onze jeugd, een gebiedende eis. “Kortom gaat u als vader na waarin u te kort geschoten bent zodat u het beter doet. Moeder blijft u vader ondersteunen om zo als een hechte eenheid uw kinderen als gezonde en goed ontwikkelde volwassenen groot te brengen. Kinderen ook jullie dienen te beseffen dat pa alsook ma maar ook de onderwijsgevenden de aangewezen personen zijn die jullie naar eer en geweten moeten opvoeden en afleveren aan de samenleving voor de verdere opbouw van het land”.

De HVB doet hierbij ook een oproep aan alle leidinggevenden in het land om met meer toewijding. kunde en vaderlandsliefde leiding te geven aan dit mooie land. Ook daar hebben we de vaders en natuurlijk ook de moeders die topposities bekleden nodig om een welvarende natie achter te laten voor onze nakomelingen.

De HVB houdt bij al haar veldbezoeken altijd haar gehoor voor dat sterke gezinnen van een land een sterke natie maken. En daarbij heeft de vader de leading role. “Pak die op vaders”.

De HVB wil tot slot een ieder in het bijzonder kinderen en moeders maar meer nog de vaders een heel mooie Vaderdag toewensen. “Zet vader in de bloemetjes, geef hem het gevoel dat hij gewaardeerd wordt zodat hij met nog meer plezier zijn vadertaken gaat uitoefenen”.

De HVB feliciteert Suriname met Vaderdag!

(GFC)