fbpx
Aangeboden | Urgentie: samenwerking school en ouders

In de gesprekken die ik regelmatig met schoolleiders, leerkrachten, ouders en leerlingen  voer, wordt steeds aangegeven dat het met de dag moeilijker wordt onderwijs te verzorgen. Met deze gesprekken heb ik goed zicht verkregen op wat er in en rondom de scholen in onze samenleving leeft.

Onderwijsgevenden zeggen dat ze niet alleen verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de leerprestaties van de kinderen, net zo kunnen ouders niet volledig verantwoordelijk gehouden worden voor hoe hun kinderen het op school doen.

Voor het verhogen van de onderwijskansen van leerlingen zijn beide partijen onontkoombaar op elkaar aangewezen. Ze wijzen daarom op de urgentie van het ontstaan van een partnerschap tussen de school en thuis.

Zo een partnerschap kan zorgen voor een goede samenwerking en afstemming tussen scholen en ouders in onderwijs en opvoeding. In het partner-zijn behoren scholen en ouders naast elkaar te staan bij het onderwijs en de opvoeding. Scholen die bewust relaties onderhouden met ouders kunnen hierin mogelijkheden zien om te werken aan de stabiliteit, effectiviteit en efficiëntie van de school. Als ouders meedoen op school en betrokken zijn bij de ontwikkeling en het leren van hun kinderen, functioneren ze beter.

Voor scholen zijn er verschillende redenen om te werken aan een partnerschap met ouders. Basisscholen met veel kinderen uit achterstandsgebieden kunnen vooral streven naar zo een partnerschap om de onderwijskansen van die kinderen te verbeteren.

Het succes van deze kinderen hangt momenteel voor een deel af van het cultuurpedagogisch niveau en de ontwikkelingsstimulering van hun ouders. Scholen die met ouders werken, kunnen onverwachte gebeurtenissen beter opvangen omdat ze zich gesteund voelen door het ouderpubliek.

Door middel van een samenwerking met ouders kan het onderwijs- en opvoedingsondersteunde klimaat in de gezinssituatie naar een hoger niveau gebracht worden. De visie van de school ten aanzien van onderwijs en opvoeding kunnen door de betrokkenheid van ouders thuis ingang vinden.

Via ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid kan de kennis en houding van ouders ten opzichte van school en onderwijs veranderd worden. Met het betrekken van ouders bij schoolse activiteiten krijgen ze de kans actieve burgers in de samenleving te worden.

Door deelname aan schoolse processen kunnen ouders het gevoel krijgen erbij te horen waardoor hun gevoel van eigenwaarde wordt gestimuleerd. De school kan ook een bijdrage leveren aan het helpen ontwikkelen van een hechte lokale buurtgemeenschap.

Niet alle ouders zijn even goed in staat het schoolsucces van hun kinderen in de thuissituatie in positieve zin te beïnvloeden. Als scholen niet toe komen samen te werken in onderwijs en opvoeding, ontstaat er een risico dat een deel van de leerlingen opgroeit met ouders die minder schoolondersteunend gedrag vertonen.

Tegenwoordig besteden ouders in het algemeen steeds meer, in verschillende mate, tijd en aandacht aan cultuur- en ontwikkelingsrijke activiteiten met hun kinderen. Maar deze inspanningen worden niet altijd door de school als positief voor het onderwijsleerproces beoordeeld.

Dit kan tot gevolg hebben dat sommige kinderen groot worden gebracht in een dubbele opvoedingscontext. Van leerlingen wordt steeds meer verwacht dat ze opkomen voor waarin ze geloven en door middel van discussie en dialoog keuzes maken.

Er zijn jammer genoeg gezinssituaties waarin kinderen worden opgevoed met waarden die niet overeenkomen met deze opvoedingswaarden en normen. In die gezinnen staat het gehoorzamen en conformeren aan de opvattingen van mama en papa hoog in het vaandel. Zo een spanningsveld tussen schoolse opvoeding en gezinsopvoeding kan bij leerlingen verwarring teweeg brengen over het naleven van de “juiste” gedragsregels.

Ook tijdens eenvoudige pragmatische momenten kunnen ouders bij het schoolgebeuren betrokken worden. Zonder ouderlijke begeleiding is het vaak simpelweg niet mogelijk om met groepen kinderen deel te nemen aan extracurriculaire activiteiten die buiten de school plaats vinden.

Scholen verschillen van elkaar wanneer het gaat om het opzetten, uitvoeren en verbeteren van het beleid om ouders actief en betrokken te krijgen. Op een school zijn er bijvoorbeeld vastgelegde ideeën over de rol van de school en ouders, terwijl er op een andere school hierover nog onduidelijkheden bestaan.

Het vormen van een educatief en opvoedkundig partnerschap tussen scholen en ouders gaat niet zonder horten en stoten. De oorzaken hebben vaak met cultuurspecifieke denkbeelden, opvattingen en gedragingen van ouders te maken. Zo zouden sommige ouders de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kinderen grotendeels aan de school overlaten.

De kritiek van niet-Nederlandssprekende ouders is dat zij zich niet altijd herkennen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van de school. Hun waarden en normen over onderwijs en opvoeding kunnen, vergeleken met andere ouders, in mindere mate een vervolg krijgen op de basisschool van hun kinderen. Deze ouders hebben vaak ook met betrekking tot onderwijs en opvoeding andere doelen en opvattingen dan de school.

Sommige scholen verschillen in hun sensitiviteit voor de cultuurspecifieke uitingen van ouders en leerlingen uit de verschillende bevolkingsgroepen. De vaardigheidsniveaus van leerkrachten in het ontwikkelen van een band met deze leerlingen en hun ouders komen meestal niet tot hun recht. Dit alles kan bijdragen dat door de culturele diversiteit ouders zich vaker afzijdig houden van het onderwijs en de opvoeding van hun kinderen op school.

Door deze culturele barrière tonen ouders minder betrokkenheid bij het leren en de ontwikkeling van hun kinderen.

 

Winston Delano de Randamie B Ed.

Meer nieuws

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…