Aangeboden  |  Te a pikin kon bigi, a sa kon loekoe mi

Vaders zijn er om vader te zijn. Een goede vader helpt als rolmodel het kind richting te geven. Vaders kunnen een cruciale rol vervullen zodat jongeren later niet in bendes terechtkomen, in de jeugdprostitutie of in het drugscircuit.

Ouders of verzorgers vervullen een belangrijke rol voor het zelf- en toekomstbeeld van kinderen. Als wij het met elkaar eens zijn dat het gezin de basis vormt voor een goede samenleving, dan moeten wij erkennen dat de vaderrol daarin heel erg belangrijk is.

Vaders en studiezin

De mate waarin vaders hun kinderen sociale en financiële ondersteuning bieden is een richtinggevende factor voor de educatie van onze Surinaamse jongeren. Wij weten dat een verband bestaat tussen vroegtijdige schoolverlaters en het fenomeen van eenoudergezinnen, waarbij de moeder meestal actief is en de vader veelal uit het beeld is.

Een goede hechting met de vader kan het zelfvertrouwen van het kind versterken en de studielust van het kind aanwakkeren. Het is een bekend gegeven dat een kind van een tienermoeder sneller van school afhaakt, omdat het minder vaak een gestructureerde thuisomgeving heeft.

Wij weten ook dat gebrek aan sociale en financiële ondersteuning een van de hoofdreden zijn waarom we zoveel drop-outs in Suriname hebben.

De vader moet meer betrokken zijn bij het educatieproces van de jongeren. Stimuleer de kinderen van jong af aan om naar een nobele professie toe te streven.

Vaders zijn belangrijk om het belang van hoger onderwijs en studie aan de kinderen over te brengen, en vooral respect voor de docenten en het onderwijsproces.

De vervreemde vader-kind relatie

Sommige vaders worden afgewezen door hun kinderen, of durven uit schaamte geen contact met hun kinderen te maken.

Als je kinderen op Vaderdag geen contact opnemen of je met minachting behandelen, moet je hen laten weten dat je vanaf deze dag, je rol als hun vader serieus neemt en dat je gaat werken naar de dag dat ze in staat zullen zijn om hun identiteit te herstellen als kinderen van twee ouders. Het sociale overweegt het financiële en een vader-kind relatie wordt liever eerder dan later hersteld.

De familie onder druk

In deze financieel moeilijke periode staan de Surinaamse vaders als kostwinnaar van het gezin onder extra druk. Wij moeten niet vergeten wat voor een zegen het is om vader te mogen zijn. Vader is een gezagsdrager in liefde, die bijdraagt aan een belangrijke fase in ontwikkeling van het gezin, het kind en onze maatschappij.

Liefde tonen is moeilijk, vooral als we denken afgewezen te worden, of wanneer we zelf moe zijn van alle moeite die het kost.

Laten wij proberen het beter te doen dan wij gisteren hebben gedaan. Het is niet gemakkelijk een goede vader te zijn, het is een streven waaraan alle vaders constant moeten werken. Geef niet op als de situatie moeilijk is.

De ABOP wenst heel Suriname een prettige Vaderdag.

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!